Komentar: SAD su prenele krizu na svet

2022-05-11 11:43:25
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Prošle nedelje, Federalne rezerve su najavile povećanje stope za 50 baznih poena i počeće da smanjuju bilans stanja u junu agresivnim pooštravanjem monetarne politike u cilju borbe protiv najviše inflacije u poslednjih 40 godina. Ovo je izazvalo široku zabrinutost u međunarodnoj zajednici da će se svetska ekonomija i finansijska tržišta kao rezultat toga suočiti sa još jednim šokom.

Bilo da se radi o rastućim cenama izazvanim prethodnim politikama nulte kamatne stope i kvantitativnog ublažavanja, ili sadašnjem oštrom zaokretu monetarne politike, SAD se oslanjaju na hegemoniju dolara da bi prenele krizu na svet. Ovo ima ogroman negativni uticaj na ekonomije u nastajanju koje se trenutno bore da postignu oporavak nakon pandemije.

S jedne strane, povećanje kamatnih stopa Fed-a povećalo je privlačnost sredstava u američkim dolarima, pogoršalo rizike odliva kapitala i depresijacije valute sa tržišta u razvoju i dovelo do porasta rizika duga u mnogim zemljama. S druge strane, devalvacija drugih valuta izazvana apresijacijom američkog dolara će takođe oslabiti kupovnu moć naroda drugih zemalja i poremetiti ionako težak proces ekonomskog oporavka privreda u razvoju.

U stvarnosti, nakon uspostavljanja hegemonije dolara, SAD su previše puta igrale ovu „staru rutinu“ prikupljanja globalnog bogatstva. Kada su SAD sprovele monetarnu politiku kvantitativnog ublažavanja, Fed je snizio kamatne stope, što je dovelo do toga da tržišta u razvoju pozajmljuju veliki deo američkog duga, a ekonomija je doživela procvat. Kada Fed podigne kamatne stope, doći će do ogromnog odliva sredstava iz zemalja u razvoju, što će uzrokovati promenljivost deviznog kursa, pa čak i valutnu i finansijsku krizu.

Kao najveća svetska ekonomija, kada američka ekonomija padne u recesiju, to će neizbežno doneti ogromne rizike prelivanja. Ovo je rizik od kojeg svet treba da se čuva u svakom trenutku.

Pripremila: Vang Ping