Komentar: Japan mora da okonča plan ispuštanja nuklearno kontaminirane vode u more

2022-04-13 11:03:32
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Japanska vlada je na današnji dan prošle godine, objavila odluku o ispuštanju zagađene vode iz nuklearne elektrane Fukušima u more. Nedavno je kompanija električne energije Tokija, uprkos međunarodnim kritikama i zajedničkom protivljenju više od 180.000 Japanaca, insistirala na izgradnji podmorskog odvoda za ispuštanje nuklearne otpadne vode iz Fukušime sredinom aprila. Prema navodima japanskih medija, prizemni deo projekta je završen i odgovarajuće pripreme su u toku, a očekuje se da će nuklearna kanalizacija biti zvanično ispuštena na proleće 2023. godine.

Nuklearna elektrana Fukušima doživela je nuklearni akcident najvišeg nivoa. Kontaminirana voda sadrži veliku količinu radionuklida proizvedenih nuklearnom fisijom. Ispuštanje ove vrste nuklearne vode u more je bez presedana i postoji ogromna opasnost.

Međutim, nadmoćna opozicija nije ni najmanje dotakla japansku vladu. Razlog je to što s jedne strane, sa ekonomske tačke gledišta, japanska strana veruje da će direktno ispuštanje nuklearne otpadne vode u more uštedeti troškove i uštedeti nevolje dugoročnih tehničkih istraživanja. S druge strane, SAD su povukle granice na osnovu sopstvenih interesa i javno podržale odluku Japana da ispusti nuklearno kontaminiranu otpadnu vodu u more.

Prema Konvenciji UN-a o pravu mora, sve zemlje imaju obavezu zaštite i očuvanja morske sredine i treba da preuzmu obavezu u skladu sa međunarodnim pravom.

Izuzetno je neodgovorno da Japan odluči da ispusti nuklearnu otpadnu vodu u more na osnovu sopstvene sebičnosti, a da ne iscrpi metode bezbednog odlaganja, potpuno otkrije relevantne informacije i konsultuje se sa susednim zemljama i međunarodnim institucijama.

Zemlja je zajednička kuća čovečanstva. Zarad budućih generacija, japanska strana treba odmah da opozove pogrešnu odluku i pritisne dugme za prekid opasnog plana ispuštanja nuklearne kontaminirane vode u more!

Pripremila: Vang Ping