Komentar: Kao proizvod Hladnog rata, NATO je odavno trebalo da bude raspušten

2022-04-12 11:09:49
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

NATO je nedavno održao sastanak ministara spoljnih poslova u svom sedištu u Briselu i pozvao ministre inostranih poslova četiri azijsko-pacifičke zemlje: Japana, Južne Koreje, Australije i Novog Zelanda. Oni su „dosta vremena govorili o Kini“ i iznosili neosnovane optužbe o stavu Kine po pitanju Ukrajine. Generalni sekretar Nato-a Jens Stoltenberg je tvrdio da je ciljanje na Kinu prvi put uzeto u obzir prilikom formulisanja „nove strateške vizije organizacije“.

Rat koji je zapaljen širenjem NATO-a na istok u Ukrajini još uvek se nastavlja, a ova „ hladnoratovska mašina“ jedva čeka da pruži svoje crne ruke ka azijsko-pacifičkom regionu. Ovo u potpunosti razotkriva prirodu spremnosti NATO-a da bude oruđe američke hegemonije i želju „uskrsnuća zombija“ da nastavi da čini zlo.

Dok potpiruje ukrajinsku krizu i gađa Kinu, NATO „mrtvog mozga“ je pod vođstvom SAD-a i pokušava da iskoristi oživljavanje rata u Evropi za realizaciju svoje azijsko-pacifizacije, pa čak i globalizacije, kako bi nastavio da održava situaciju dominacije SAD-a.

Hladni rat je odavno završen, a azijsko-pacifički region uopšte ne pozdravlja „mašinu hladnog rata“. Azijsko-pacifičke zemlje shvataju da je regionalni mir teško stečen i da se mora negovati. U vreme kada se epidemija još nije završila i kada se ekonomski oporavak bori, ono što azijsko-pacifičkom regionu treba jeste mir, jedinstvo i saradnja, a ne hladnoratovski mentalitet i blokovska konfrontacija.

Kao proizvod Hladnog rata, NATO je odavno trebalo da bude raspušten i nema pravo da upire prstom u druge zemlje, pa čak ni da preti drugim državama da biraju stranu.

Pripremila:Vang Ping