Komentar: Prodaja oružja Tajvanu jasno pokazuje da su SAD najveći svetski izvor haosa

2022-04-08 10:43:01
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Relevantna američka odeljenja su nedavno odlučila da Tajvanu prodaju protivavionski sistem „ Patriot“ u vrednosti od oko 95 miliona američkih dolara. Ovo je treća prodaja oružja Tajvanu otkako je sadašnja američka administracija preuzela dužnost. Česta prodaja oružja Tajvanu pokazuje perfidnost SAD-a.

Poznato je što su politička osnova kinesko-američkih odnosa tri zajednička saopštenja. Konkretno, u „Saopštenju 17. avgusta“ američka strana je navela da će postepeno smanjiti prodaju oružja Tajvanu i konačno rešiti ovo pitanje posle određenog vremenskog perioda. Takozvanim „Zakonom o odnosima sa Tajvanom“ i „Uredbom o šest garancija Tajvanu“ koje su jednostrano izmislile SAD, naknadno su prekršile svoje obaveze date u tri zajednička saopštenja Kine i SAD-a, kao i princip o jednoj Kini koji određuje Rezolucija Generalne skupštine UN broj 2758. Ovaj postupak američke strane razotkrio je njeno tvrdoglavo hegemonističko razmišljanje.

Na svetu postoji samo jedna Kina, a Tajvan je deo Kine. To je nepromenljiva istorijska i pravna činjenica. U krajnjoj analizi, bezbednost Tajvana zavisi od mirnog razvoja odnosa između dve obale moreuza, a ne od kupovine oružja od SAD-a.

Krajem februara ove godine Kina je odlučila da uvede kontramere protiv dva američka vojna industrijska preduzeća koja su dugo bila uključena u prodaju oružja Tajvanu. Ovo pokazuje čvrstu volju i odlučnost Kine da zaštiti nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet. Američka strana je upozorena da se pridržava principa jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka saopštenja, da odmah povuče svoj plan prodaje oružja Tajvanu i prekine vojne veze između SAD-a i Tajvana. Kina će preduzeti efikasne mere da odlučno pobedi svaki oblik spoljnog mešanja i separatističke pokušaje za „nezavisnost Tajvana“. Kina mora biti ujedinjena. Niko, nijedna sila to ne može zaustaviti!

Pripremila: Vang Ping