Južnoafrički medij: Dva zasedanja pokazuju prednosti kineskog demokratskog sistema

2022-03-15 10:46:25
Share:

Južnoafrička novinska agencija LOI objavila je 11. marta članak pod naslovom „Demokratija mora da bude o odnosu između države i naroda“, u kojoj se kaže da li je neka zemlja demokratska zavisi od toga da li su njeni ljudi zaista čuvari razvojnog puta te zemlje. Demokratija mora da bude o odnosu između države i naroda. Komunistička partija Kine je uvek pridavala veliki značaj ljudima kao glavnim pokretačima kontinuirane društvene promene.

Demokratija ima različite primene širom sveta, a demokratske vrednosti su ukorenjene u istoriju, kulturu i tradiciju. Praksa ocenjivanja različitih političkih sistema u svetu po jednom standardu je nedemokratska, navodi se u članku.

Članak pokazuje da su Dva zasedanja postala prozor za posmatranje razvoja Kine, manifestaciju vitalnosti socijalističke demokratske politike sa kineskim karakteristikama, kao i platformu za aktivne, smislene i pronicljive diskusije.

U članku se zaključuje da Kina zagovara mir, razvoj, pravičnost, pravdu, demokratiju i slobodu, sve su to zajedničke ljudske vrednosti. Istorija je nas naučila da povlačenje ideoloških linija i podela sveta na različite tabore samo čini da svet pati.

Pripremio: Fu Jiheng