Komentar: Vreme je da "zaštitnici ljudskih prava" vrate dugove iz perioda kolonijalizma

2021-10-12 11:26:18
Share:

Četrdeset i osma konferencija Saveta UN-a za ljudska prava privedena je kraju pre nekoliko dana. Na dan zatvaranja zasedanja usvojena je Rezolucija o negativnom uticaju nasleđenih pitanja kolonijalizma na uživanje ljudskih prava, koju je podnela Kina.

Na ovoj konferenciji je skoro 100 zemalja izrazilo podršku stavu Kine kroz zajedničke govore, pojedinačne govore i zajednička pisma, naglašavajući da su Sinđijang, Hongkong i Tibet potpuno unutrašnji poslovi Kine i da se nijedna zemlja ne bi smela u to mešati. Ovi glasovi izražavaju jasan stav međunarodne zajednice protiv buke zapadnih zemalja oko pitanja ljudskih prava.

Ovo se prvo zasniva na poštovanju činjenica. Uzimajući za primer Sinđijang, na tematskom sporednom sastanku održanom tokom ove konferencije, poznati britanski međunarodni politikolog Karlos Martinez i drugi rekli su da, kad su poslednjih godina posetili Sinđijang nisu videli nikakav fenomen „kulturnog izumiranja“ ili „verskog ugnjetavanja“. Takozvano pitanje ljudskih prava u Sinđijangu same su smislile SAD, sa svrhom da zaustave uspon Kine.

Međunarodna zajednica pružila podršku stavu Kine, zbog toga što je međunarodna zajednica je izuzetno zgrožena mešanjem nekih zapadnih zemalja u unutrašnja pitanja drugih zemalja pod izgovorom ljudskih prava, i izrazila je veliko nezadovoljstvo zbog kršenja ljudskih prava koje su počinile Sjedinjene Države i neke zapadne zemlje. Predstavnik Filipina je istakao da su Filipine kolonizovale Španija i SAD, i da shvata važnost iskorenjivanja nasleđa kolonijalizma za promociju i zaštitu ljudskih prava; usvajanje rezolucije će pružiti platformu za oni pod kolonijalnim ugnjetavanjem raspravljaju o nasleđu kolonijalizma, što je od velikog je značaja.

Put razvoja ljudskih prava kojim je Kina krenula u skladu sa svojim nacionalnim uslovima ne samo da u potpunosti štiti ljudska prava svog naroda, već i promoviše razvoj globalnog cilja ljudskih prava. Zapadni "branitelji ljudskih prava" i dalje vraćaju"dugove ljudskim pravima", koje su sami napravili!

Pripremila: Vang Ping