Komentar: Odbijanje da Tajvan učestvuje na Skupštini Svetske zdravstvene organizacije pokazuje da se princip jedne Kine ne može osporiti

2021-05-26 10:24:45
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Na 74. zasedanju skupštine Svetske zdravstvene organizacije odbijeni su predlozi pojedinih zemalja da Tajvan učestvuje kao posmatrač. Ovo još jednom pokazuje da se princip o jednoj Kini ne može osporiti i svaki pokušaj osporavanja ovog principa završiće neuspehom.

Učešće tajvanskog regiona Kine na Skupštini mora biti u skladu sa principom o jednoj Kini, što je osnovni princip potvrđen Rezolucijom Generalne skupštine UN br. 2758. i Rezolucijom Svetske zdravstvene organizacije br. 25.1.

Od 2009. do 2016. godine tajvanski region je učestvovao na konferenciji SZO-a pod imenom „Kineski Tajpej" i kao posmatrač. Ovo je poseban aranžman sklopljen kroz konsultacije na osnovu „Konsenzusa 92" koji oličava princip jedne Kine sa obe strane moreuza. Međutim, otkako je Tajvanska demokratska napredna stranka došla na vlast 2016. godine, odbila je da prizna „Konsenzus 92“ i tvrdoglavo se zalagaže za „nezavisnost Tajvana“.Politička osnova za učešće Tajvana na konferenciji SZO-a više ne postoji. Drugim rečima, vlasti Tajvanske demokratske napredne stranke same su uništile ovaj teško stečeni identitet.

Pre otvaranja Skupštine, više od 150 zemalja izrazilo je podršku Kini, diplomatskim kanalima, da ne pristane na učešće Tajvana. Više od 80 zemalja pisalo je SZO-u da bi izrazilo svoje pridržavanje principa jedne Kine i protivljenje učešću Tajvana na Skupštini.Međunarodna zajednica je time pokazala svoj stav.

Pripremila: Vang Ping