Komentar: Licemerni američki „čuvari životne sredine“

2020-10-28 22:16:59
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Nedavno su neki američki političari u političke svrhe zaokupljali klimatske promene i pitanja zaštite životne sredine i više puta su napali i diskreditovali Kinu, pokušavajući da prenesu kontradikcije i prikriju sopstvenu stigmu na polju zaštite životne sredine. Međutim, u stvari, ovi američki „čuvari životne sredine" izbegavaju međunarodne obaveze i podrivaju globalno upravljanje životnom sredinom. Oni su učinili da SAD budu prepoznate kao najveći razarač i stvaralac problema u međunarodnoj ekološkoj saradnji i ostavili su previše loših tragova na polju zaštite životne sredine.

Kao trenutno zemlja sa najvećem emisijom gasova sa efektom staklene bašte u istoriji sveta, trenutna američka administracija je prekršila obećanje i napustila ugovor i doživela veliki zastoj u ekološkoj politici, što je rezultiralo neuspehom u ispunjavanju američke obaveze iz Kopenhagenskog sporazuma iz 2009. godine do 2020. sa ciljem smanjenja emisije za 17 odsto do kraja ove godine.

SAD ne samo da ne ispunjavaju sopstvene obaveze smanjenja emisije, već i podrivaju međunarodnu saradnju u zaštiti životne sredine.

Sjedinjene Države su jedina strana koja se povukla iz Pariskog sporazuma o klimatskim promenama; do sada nisu ratifikovale Kjoto protokol, što je izazvalo ozbiljne prepreke globalnom upravljanju klimom. Po pitanju globalnog upravljanja životnom sredinom, Sjedinjene Države imaju najveći iznos zaostalih dugova u istoriji Globalnog fonda za životnu sredinu, a takođe i neizmirene obaveze po osnovu „Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama“.

U pogledu upravljanja otpadom, trgovine divljim životinjama i biodiverziteta, SAD i dalje stvaraju probleme globalnom upravljanju životnom sredinom.

Serija sebičnih akcija SAD-a u potpunosti je uklonila masku takozvanog „čuvara životne sredine“, razotkrivajući pravo lice unilateralizma i hegemonizma koji prevladavaju nad političkim ličnim interesima nad javnim interesom čovečanstva, a svet ga je najoštrije osudio.

Pripremila: Vang Ping