Komentar: Kina promoviše pravičnu distribuciju vakcina u svetu

2020-10-23 14:47:14  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kina je 8. oktobra najavila da se pridružuje Savezu za vakcinu protiv kovida-19, poznatom kao Kovaks, što je izazvalo veliku pažnju svetskih medija i visoko ocenjeno od strane međunarodne zajednice. Kina je već ušla u fazu III kliničkih ispitivanja četiri nove vakcine protiv koronavirusa i ima dovoljne kapacitete za proizvodnju. Kina je odlučila da se pridruži Kovaksu, koji su zajednički pokrenuli SZO i Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju, s ciljem promocije pravične raspodele globalnih vakcina, obezbeđivanja da zemlje u razvoju mogu da dobiju vakcine i podsticanja sposobnijih zemalja da se pridruže i podrže " plan primene". Kineske akcije pokazuju da je Kina učinila sve što je mogla u cilju dalje promocije da vakcine budu globalni javni proizvod i da poboljša pristup i dostupnost vakcina svima.

Podrazumeva se da se od „Plana primene“ očekuje da do kraja 2021. godine svetu obezbedi najmanje 2 milijarde doza sigurne i efikasne vakcine protiv kovida-19 radi zaštite rizične i osetljive populacije i medicinskog osoblja u prvim redovima u svim zemljama, kao i da obezbedi da sve zemlje učesnice, bez obzira na nivo prihoda, imaju podjednak pristup vakcini. Ulazak Kine ojačao je globalno poverenje u nesmetan napredak u tom planu. Ovoga puta zvanično pridruživanje „Planu primene“ znači da se Kina pridržava multilateralizma, ispunjava svoja obećanja praktičnim akcijama i promoviše izgradnju zajednice za ljudsko zdravlje.

Trenutno je 13 novih vakcina u Kini ušlo u klinička ispitivanja, a od njih čak četiri su u fazi III kliničkih ispitivanja. Ukupan napredak je primetan. Do sada je Kina vakcinisala ukupno oko 60.000 ispitanika. Nije bilo izveštaja o ozbiljnim neželjenim reakcijama, a neki ljudi koji odlaze na posao u rizična područja nisu prijavili infekcije.

Do sada su se 184 zemlje i regiona pridružile Kovaksu. Kao najveća ekonomija koja podržava plan, kinesko učešće će pomoći u jačanju „planu primene“ i sposobnosti pregovora sa preduzećima, ali će i podstaći preduzeća da povećaju proizvodne kapacitete. Istovremeno, Kina će dati prioritet obezbeđivanju vakcina zemljama u razvoju u različitim oblicima, uključujući i besplatnu pomoć.

Pripremila: Vang Ping