​Komentar: Mogu li neistine zapadnih političara da ocrne Sinđijang?

2020-10-21 11:48:48  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Organizacije poput Australijskog instituta za stratešku politiku, koje finansiraju antikineske snage, već neko vreme objavljuju takozvane izveštaje u vezi sa Autonomnim kineskim regionomSinđijangom, lažno tvrdeći da postoji takozvani „fenomen prisilnog rada velikih razmera“ u Sinđijangu, čime pokreću bezobzirne napade na politiku kineske vlade u upravljanju tim regionom.

Razvojni istraživački centar iz Sinđijanga objavio je 20. oktobra „Izveštaj o istraživanju o zapošljavanju nacionalnih manjina u Sinđijangu“, koji je u kombinaciji sa terenskim posetama i rezultatima istraživanja dokumenata snažno dokazao da politika zapošljavanja u Sinđijangu, u potpunosti poštuje spremnost radnika nacionalnih manjina da rade samostalno i garantuje njihova radna prava, razvojna pravai ljudska prava.

Da bi objektivno i sveobuhvatno razumela situaciju u vezi sa radom i zapošljavanjem u Sinđijangu, ekspertska grupa, koja je učestvovala u sastavljanju ovog izveštaja o anketi posetila je mnoge gradove unutar i izvan Sinđijanga, obavila ozbiljne intervjue u više od 70 kompanija, sa više od 800 korporativnih menadžera i nacionalnih manjina, i pregledala 26 vladinih dokumenata od 2016. i 48 povezanih akademskih radova od 2005. godine.Ova kombinacija teorije i prakse obezbedila je autoritet i pravičnost izveštaja i pomaže međunarodnoj zajednici da objektivno razume istinu o „dobrovoljnom zapošljavanju“ i „pristojnom radu“ etničkih manjina u Sinđijangu.

Kao što se u ovom izveštaju ističe, dobrovoljnost, autonomija i sloboda su karakteristike zapošljavanja nacionalnih manjina u Sinđijangu. Poslednjih godina, uprkos brzom razvoju različitih industrija u četiri prefekture južnog Sinđijanga, još uvek ne mogu da se zadovolje potrebe za zapošljavanjem lokalnog stanovništva. Oni se uglavnom nadaju da će naći posao u severnim gradovima Sinđijanga i razvijenim provincijama i gradovima sa više prihoda, boljim radnim i životnim uslovima.

Zapravo, vlade na svim nivoima u Sinđijangu izdale su veliki broj ciljanih uredbi o zapošljavanju kako bi se pomoglo pripadnicima nacionalnih manjina.

Istovremeno, poštuje se sloboda verskog uverenja nacionalnih manjina u Sinđijangu i njihova legitimna prava i interesi su u potpunosti zaštićeni. Činjenice su u potpunosti dokazale da je inicijativa „dostojanstvenog rada“ koju je iznela Međunarodna organizacija rada u potpunosti oličena u praksi zapošljavanja nacionalnih manjina u Sinđijangu i donela značajna poboljšanja u životu lokalnog stanovništva.

Prema statistikama, od 2013. do kraja 2019. godine učestalost siromaštva u Sinđijangu opala je sa 19,4% na 1,24% .Očekuje se da siromaštvo neće postojati do kraja 2020. godine.

Kao što se u izveštaju istrage naglašava, postizanje najvećeg stepena pristojnog rada od strane etničkih manjina u Sinđijangu nije samo očigledan znak razvoja i napretka zalaganja za ljudska prava u Sinđijangu, već i značajan uticaj politike kineske vlade na Sinđijang.

Mogu li neistine zapadnih političara da ocrne Sinđijang?

Pripremila: Vang Ping