Komentar: Američki političari nametanjem sankcija ugrožavaju ljudska prava

2020-10-09 16:17:53  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

U proteklih nekoliko dana došlo je do žestokih sukoba u Trećem komitetu 75. Generalne skupštine UN-a o pitanjima ljudskih prava. SAD i nekoliko drugih zemalja zlonamerno je komentarisalo situaciju sa ljudskim pravima u Kini, što je Kina ozbiljno opovrgla. Skoro 70 zemalja podržalo je Kinu, još jednom pobedivši pokušaje SAD-a i drugih država da se pod maskom ljudskih prava mešaju u unutrašnje poslove Kine, što predstavlja još jedni snažni kontranapad multilateralizma na unilateralizam na sceni Ujedinjenih nacija.

Neki američki političari sprovode dvostruke standarde u međunarodnim poslovima, često koristeći silu ili namećući jednostrane sankcije protiv drugih zemalja, ozbiljno narušavajući sposobnost sankcionisanih zemalja da razvijaju svoje ekonomije i poboljšavaju egzistenciju ljudi i predstavljaju kontinuirano i sistematsko kršenje ljudskih prava. Ovi sebični američki političari postali su najveći saboteri globalne saradnje u sprečavanju epidemije, dugujući ljudima sveta ljudska prava.

Neke nerazvijene zemlje, posebno one zemlje koje su već dugo pod zapadnim sankcijama, već se suočavaju sa ogromnim pritiskom prevencije epidemije i hitno im je potrebna podrška međunarodne zajednice. Međutim, neki političari u SAD-u pojačali su napore da politiziraju epidemiju i nose veliki štap sankcija u pokušaju da postignu političku svrhu pojačavanja socijalnih nemira u tim zemljama, podsticanja mržnje i konfrontacije, pa čak i rušenja njihovih režima.

U govoru, koji je kineski predstavnik održao u ime 26 zemalja, kineska strana je još jednom apelovala: globalna solidarnost i međunarodna saradnja najmoćnije su oružje za borbu i pobedu nad koronavirusom. Jednostrane mere prinude treba odmah i potpuno ukinuti kako bi se obezbedilo da sve članice međunarodne zajednice sveobuhvatno, efikasno reaguju na epidemiju.

Pripremila: Vang Ping