Ji Gang: Kina će pojačati primenu zdrave monetarne politike kako bi podržala realnu ekonomiju

2022-07-17 16:18:53
Share:

Kao odgovor na pritiske, zbog kovid-19 i eksternih šokova, kineska centralna banka će pojačati primenu zdrave monetarne politike, kako bi poboljšala podršku realnoj ekonomiji, rekao je Ji Gang, guverner Narodne banke Kine (PBOC) , na 3. sastanku ministara finansija i guvernera centralnih banaka G20 u subotu.

Guverner Ji je na sastanku izneo najnovije informacije o ekonomskim i finansijskim kretanjima Kine, napominjući da je inflacija u Kini umerena i da se očekuje da će biti stabilna.

Sastanak, pod predsedavanjem Indonezije, održan je na Baliju 15. i 16. jula 2022. godine u hibridnom režimu.

Razgovaralo se o globalnoj ekonomiji, globalnoj zdravstvenoj agendi, međunarodnoj finansijskoj arhitekturi, održivim finansijama, pitanjima finansijskog sektora, investicijama u infrastrukturu i međunarodnom oporezivanju. Guverner Ji i zamenik guvernera Čen Julu, učestvovali su putem video veze.

Ukupna ocena ministara i guvernera bila je da se globalni ekonomski oporavak i finansijska stabilnost suočavaju sa višestrukim izazovima. Oni uključuju povećane rizike od kovid-19, inflatorne pritiske, geopolitička dešavanja, tenzije u snabdevanju hranom i energijom i volatilnost prekograničnih tokova kapitala.

Važno je podržati ulogu G20, kao glavnog foruma za međunarodnu ekonomsku saradnju, podržavanjem multilateralizma i jačanjem koordinacije politike. Ovo je da bi se održala stabilnost cena i izbegla negativna prelivanja, a kolektivni napori da se na fleksibilan i ciljan način sprovedu mere podrške su od suštinskog značaja za rešavanje izazova.

Pripremio: Zoran Spasić