Donete mere za podršku diplomcima da dođu do posla

2022-07-04 10:41:32
Share:

Kina je pokrenula kampanju za pomoć nezaposlenim diplomcima i mlađima od 35 godina da dođu do posla, u godini kada je rekordnih 10,76 miliona Kineza diplomiralo.

Ove godine traženje posla je izazov za diplomce zbog pandemije kovida-19. Stopa nezaposlenosti među onima od 16 do 24 godine, u grupi koja uključuje nove diplomce, porasla je u maju na 18,4 odsto, prema podacima Nacionalnog biroa za statistiku.

Kako bi se pomoglo diplomcima i održala stabilnost zapošljavanja, predviđeno je devet mera za zapošljavanje, koje će trajati do decembra, navodi se u cirkularu Ministarstva za ljudske resurse i socijalno osiguranje od 24. juna.

Pokreću se i aplikacije za registraciju poslova, kao i onlajn i oflajn usluge zapošljavanja. Širom zemlje pokrenut je niz ciljanih kampanja za zapošljavanje, kao što je podsticanje preduzeća da povećaju broj zaposlenih, otvaranje više radnih mesta u državnoj službi za nove diplomce, kao i podsticanje mladih da započnu svoj posao. Postoje i sesije obuke o zanimanjima i savetovanja za zapošljavanje za ugrožene grupe, kao što su porodice koje su izašle iz siromaštva i domaćinstva sa niskim primanjima.

Pripremio:Radosav Berbatović