Kina postigla visokokvalitetan razvoj u protekloj deceniji

2022-06-29 15:03:29  | CRI
Share:

Kineska ekonomija je porasla skokovito tokom protekle decenije, jer je zemlja pomerila svoj fokus na visokokvalitetni razvoj jačanjem svojih inovacijskih napora i makroekonomske politike.

Kina je činila preko 18 procenata globalne ekonomije u 2021. godini, što je porast u odnosu na 11,3 procenta u 2012., pošto je njen BDP premašio 114,4 milijardi juana (17,1 milijardi američkih dolara) u 2021. godini, u odnosu na 53,9 milijardi juana, rekao je direktor Džao, zamenik direktora Nacionalne komisije za razvoj i reforme (NDRC), na konferenciji za novinare u utorak. BDP zemlje po glavi stanovnika porastao je na više od 12.000 američkih dolara u 2021. sa 6.300 američkih dolara u 2012. godini.

Kina je dala prioritet tehnološkim inovacijama kako bi povećala svoju konkurentnost, zamah rasta i održivost. Od 2012. godine, značaj inovacija je više puta naglašen u nacionalnim strategijama.

Kao rezultat toga, zemlja je izbila na 12.mesto na Globalnom indeksu inovacija 2021, u odnosu na 34. mesto u 2012. godini, što je čini jedinom zemljom na svetu koja je postigla održiv i brz rast. Tokom protekle decenije, operativni prihod industrije visoke tehnologije udvostručio se sa 9,95 milijardi juana u 2012. na 19,91 milijardi juana u 2021. godini, prema NDRC.

Štaviše, Kina je podigla svoje otvaranje na viši nivo, optimizujući poslovno okruženje i pojačavajući saradnju u okviru inicijative Pojas i put. Unapređena je izgradnja 21 pilot zone slobodne trgovine i potpisani dokumenti o saradnji Pojas i put sa 149 zemalja i 32 međunarodne organizacije.

Stvarna upotreba stranih direktnih investicija u zemlji porasla je na 1,15 biliona juana u 2021. godini, što je drugo mesto u svetu, što je povećanje od 62,9 odsto u odnosu na 2012, rekao je Su Vei, zamenik generalnog sekretara NDRC.

Što se tiče investicija u osnovna sredstva, pokrenut je niz velikih projekata u sektorima kao što su 5G, data centri, vodoprivreda, železnica i energetika, dok su ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, pristupačne stambene projekte i ekološku i zaštitu životne sredine doživela brzi uspon.

Od 2013. do 2021. godine, zemlja je uložila 409 hiljada milijardi juana investicija u osnovna sredstva, sa prosečnim godišnjim rastom od 7,8 odsto, prema NDRC.

Pridajući veliki značaj razvoju sa niskim sadržajem ugljenika, Kina je objavila cilj i viziju nastojanja da dostigne vrhunac emisija ugljen-dioksida pre 2030. i postigne neutralnost ugljenika pre 2060. godine.

Do 2021. kineska potrošnja energije po jedinici BDP-a pala je za 26,2 procenta u odnosu na 2012.godinu. Instalirani kapacitet obnovljive energije u zemlji premašio je milijardu kilovata, a doprineto je četvrtini novododate površine za pošumljavanje na globalnom nivou.

Pripremio: Stevan Bulat