Kina povećava kreditnu podršku kako bi stabilizovala ekonomiju

2022-05-25 16:07:17
Share:

Kineske vlasti su se obavezale da će povećati izdavanje kredita i da će povećati finansijsku podršku ključnim preduzećima i oblastima.

Jača finansijska podrška biće data, između ostalog, za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i za zeleni razvoj, naučne i tehnološke inovacije, snabdevanje energijom, zaštitu voda i infrastrukturu, navedeno je na sastanku koji su zajednički održale Narodna banka Kine i Kineska regulatorna komisija za bankarstvo i osiguranje.

Pritisak na privredu nastavlja da raste zbog neočekivanih faktora u zemlji i inostranstvu, rečeno je na sastanku, pozivajući finansijski sistem da u potpunosti koristi političke instrumente i da podupre visokokvalitetan ekonomski razvoj širenjem kredita.

Treba uložiti napore da se promoviše stabilan rast kredita za nekretnine; odlaganje otplate kredita mikro, malim i srednjim preduzećima, individualnim preduzećima i vozačima kamiona. Takođe, treba odložiti otplate stambenih, potrošačkih i drugih kredita koji su ozbiljno pogođeni epidemijom, navodeno je na sastanku.

Narodna banka Kine se obavezala da će udvostručiti kvotu inkluzivnih zajmova manjim preduzećima, te da će uputiti lokalne finansijske institucije da daju više kredita i da će uvesti nove politike za poboljšanje kreditne podrške.

Pripremio: Bojan Pavlović