Postignuta velika dostignuća u fiskalnoj i poreskoj reformi i u razvoju Kine

2022-05-17 18:18:47  | CRI
Share:

Zamenik ministra finansija Kine Sju Hongcaj danas je na konferenciji za novinare rekao da je u proteklih deset godina finansijska snaga Kine kontinuirano rasla. Javni nacionalni budžetski prihodi povećali su se sa 11,73 biliona juana, koliko je iznosio budžet u 2012. godini, na 20,25 biliona juana u 2021. godini, sa prosečnim godišnjim rastom od 6,9 odsto. Rashodi nacionalnog javnog budžeta povećali su se sa 12,6 biliona juana iz 2012. godine na 24,63 biliona juana u 2021. godini, sa prosečnim godišnjim rastom od 8,5 odsto.

U protekloj deceniji, finansijska makro kontrola u Kini je kontinuirano napredovala. Kontinuirano je sprovođena proaktivna fiskalna politika, uz odgovarajuća prilagođavanja i blagovremeno fino podešavanje. Kineska vlada je sprovela precizna smanjenja poreza i naknada, uredila razmere državnog duga na održiv način, podržala širenje efektivnih investicija, inovativno uspostavila i redovno sprovodila direktan mehanizam za fiskalna sredstva i podržala stabilan i dugoročan ekonomski i društveni razvoj.

U proteklih deset godina, ostvaren je ogroman napredak kada je reč o reformi fiskalnog i poreskog sistema u Kini. Kineska vlada je nastavila da produbljuje poresku reformu na dodatu vrednost i poreze na dobit preduzeća i u kontinuitetu je promovisala poboljšanje lokalnog poreskog sistema.

U protekloj deceniji međunarodna finansijska saradnja se odvija na visokom nivou. Kineska vlada je inicirala osnivanje Azijske banke za infrastrukturne investicije, promovisala osnivanje Nove razvojne banke i promovisala produbljivanje inicijative „Pojas i put”. Kina je samostalno snizila ukupan nivo carina sa 9,8 odsto u 2010. na 7,4 odsto trenutno, promovišući izgradnju novog sistema otvorene ekonomije višeg nivoa.

Pripremio: Luo Ći