Trajno poboljšano poslovno okruženje u Kini

2022-04-27 16:57:53  | CRI
Share:

Nedavno je objavljen novi „Kineski izveštaj o napretku zaštite intelektualne svojine i poslovnog okruženja za 2021. godinu“.

Izveštaj pokazuje da je kineska vlada kontinuirano unapredila zaštitu intelektualne svojine stranih kompanija, a kinesko poslovno okruženje je trajno poboljšano.

Prema zvaničnim podacima, tokom 2021. godine, strani podnosioci prijava su dobili 110.000 zahteva za patente u Kini, što je povećanje od 23% u odnosu na isti period prošle godine. Registracija patenata iznosila je 194.000, što je povećanje za 5,2%. Među njima, broj patenata za pronalaske i registraciju patenata američkih podnosilaca u Kini porastao je za 32,1% i 17,3%.

Prema „Izveštaju o istraživanju poslovnog okruženja u Kini za 2021. godinu“ koji je objavio Američko-kineski poslovni savet, 95% anketiranih kompanija nastavlja da održava profitabilnost u Kini, a 74% anketiranih kompanija smatra Kinu najvažnijom zemljom ili je navelo da se Kina nalazi u prvih pet zemalja u njihovim globalnim strategijama.

„Anketa o poslovnom poverenju za 2021. godinu” koju je objavila Privredna komora Evropske unije u Kini pokazuje da više od polovine anketiranih kompanija veruje da je primena zakona vezanih za intelektualnu svojinu u Kini „dovoljno dobra” i „veoma dobra”, što se dogodilo po prvi put u anketi.

Pripremio: Šang Čao