Kina traži mišljenje o nacrtu zakona o finansijskoj stabilnosti

2022-04-07 15:59:59
Share:

Kina je predstavila nacrt zakona o finansijskoj stabilnosti, koji je od srede otvoren za javno mnjenje, saopštila je centralna banka.

Nacrtom, koji su zajedno sastavili Narodna banka Kine (PBOC) i drugi relevantni organi, pojašnjene su odgovornosti mehanizma za koordinaciju nacionalne finansijske stabilnosti i razvoja, saopštila je PBOC.

Takođe je predloženo uspostavljanje garantnog fonda za finansijsku stabilnost.

Nacrt ima za cilj uspostavljanje i unapređenje efikasnog, autoritativnog i dobro koordinisanog radnog mehanizma za finansijsku stabilnost, dalje jačanje mreže finansijske sigurnosti i čvrsto sprečavanje sistemskih rizika, saopštila je Narodna banka Kine.

PBOC će, zajedno sa relevantnim organima, dalje revidirati i poboljšati nacrt zakona i aktivno će sarađivati sa zakonodavnim telom kako bi se unaprijedio nastavak rada u skladu sa zakonodavnim procedurama.

Pripremila: Ljiljana Bulat