Kineski premijer naglašava manevrisanje instrumentima monetarne politike za jačanje realne ekonomije

2022-04-07 15:17:59
Share:

Zemlja će manevrisati instrumentima monetarne politike kada to bude potrebno za efikasnu podršku realnoj ekonomiji, rekao je juče kineski premijer Li Kećijang.

Predsedavajući sastankom Državnog saveta, Li je takođe naglasio potrebu da preduzeća u određenim industrijama treba da odlože isplatu penzionog osiguranja, kao i da stabilizuju radna mesta i ojačaju obuku za zapošljavanje.

On je rekao da, uprkos trenutnoj složenosti i neizvesnosti kako u zemlji tako i u inostranstvu, ukupni ekonomski pokazatelji zemlje uglavnom ostaju u razumnom rasponu.

Pozivajući se na sve veći pritisak na smanjenje zbog sporog oporavka globalne ekonomije, fluktuacija u cenama žitarica i energenata i domaćih sporadičnih ponovnih pojavljivanja kovida-19, sastanak je pozvao na napore da se uspostavi koordinacija kontrole epidemije sa ekonomskim i društvenim razvojem.

Zemlja treba da obezbedi opštu stabilnost zapošljavanja i cena, da bi postigla svoj cilj održavanja glavnih ekonomskih pokazatelja u odgovarajućem opsegu, rečeno je na sastanku. Takođe je rečeno da treba uložiti napore da se održi nesmetano funkcionisanje logistike i industrijskih i lanaca snabdevanja, da se radi na zaštiti prehrambene i energetske bezbednosti kao i da se obezbedi otvaranje novih radnih mesta podržavanjem tržišnih subjekata.

Sastanak je apelovao na relevantne vlasti da aktivno sprovode postojeće politike uz uvođenje blagovremenih mera za stabilizaciju tržišnih očekivanja u svetlu promena situacije.

Na sastanku se govorilo i o tome da su neki tržišni subjekti teško pogođeni epidemijom. Naglašena je i potreba za intenziviranim naporima za pružanje pomoći preduzećima koja su u poteškoćama i ispunjavanje osnovnog cilja zemlje u pogledu zapošljavanja.

Takođe je naglašena važnost napora da se na odgovarajući i fleksibilan način koriste različiti instrumenti monetarne politike, kao što je ponovno pozajmljivanje za povećanje podrške realnoj ekonomiji.

Pripremio: Bojan Pavlović