Komentar: Pozitivan trend ekonomskog oporavka Kine preneće se na svet

2022-03-18 10:48:16
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Makroekonomija, nekretnine, kineske koncept akcije, platformska ekonomija... Na niz pitanja koja najviše zabrinjavaju tržišta odgovoreno je jedno po jedno na specijalnom sastanku Komiteta za finansijsku stabilnost i razvoj Državnog saveta Kine održanom 16. marta. Na ovom sastanku istaknuto je da je insistiranje na razvoju na prvom mestu, insistiranje na privrednoj izgradnji kao centru, insistiranje na produbljivanju reformi i proširenju otvaranja... Ova podrška politikama signalizira stabilizaciju tržišnih očekivanja i efektivno ublažava zabrinutost tržišta.

Trenutno, ekonomski oporavak Kine i dalje stabilno napreduje. U prva dva meseca ove godine, kineska industrijska proizvodnja, investicije, uvoz i izvoz postigli su brz rast. Istovremeno, zaposlenost i cene su ostale stabilne. Ovo pokazuje da je kineska ekonomska operacija održala zamah stalnog napretka, a osnove ekonomije se nisu promenile i neće se promeniti.

Na sastanku Finansijskog komiteta Državnog saveta je takođe naglašena potreba da se održi stabilnost i doslednost očekivanja politike, rekavši da će aktivno uvoditi politike koje su povoljne za tržište, i oprezno uvoditi kontrakcijske politike, a finansijske institucije moraju čvrsto podržavati razvoj realne ekonomije.

Tržište generalno očekuje da podrška Kine za stabilan rast neće se oslabiti. Finansijski sistem može bolje podsticati realnu ekonomiju, što će pratiti stabilan, zdrav i održiv razvoj kineske privrede i pomoći u širenju kineskog ekonomskog oporavka na svet.

Pripremila: Vang Ping