Kina obećava da će pojačati podršku osiguranju izvoznih kredita

2022-02-24 16:45:23
Share:

Kina je u sredu saopštila da pojačava podršku osiguranju izvoznih kredita kako bi podstakla stabilan rast spoljne trgovine, posebno za zemlje i regione koji učestvuju u inicijativi Pojas i put (BRI), tržišta u razvoju i partnere u zonama slobodne trgovine.Prema cirkularu koji su objavili Ministarstvo trgovine i Kineska korporacija za osiguranje izvoza i kredita, kineski regulatori će pomoći preduzećima da u potpunosti iskoriste instrumente politike za optimizaciju uloge osiguranja izvoznih kredita u zaštiti od rizika.
On predviđa podršku preduzećima da prodube tradicionalne izvozne destinacije i iskoriste raznovrsna tržišta i podstiče blagovremeno obraćanje pažnje na poteškoće sa kojima se suočavaju mala i srednja trgovinska preduzeća sa ciljanim naporima da prošire osiguranje uz smanjenje troškova.
Takodje se detaljno opisuju napore da se podstakne rast novih modela spoljne trgovine, kao što su prekogranična e-trgovina i skladišta u inostranstvu.
Kina će, kako se navodi, nastojati da poboljša usluge za sva preduzeća u pilot zonama slobodne trgovine, lukama slobodne trgovine, zonama ekonomskog i tehnološkog razvoja na državnom nivou, sveobuhvatnim pilot zonama za prekograničnu e-trgovinu, graničnim (prekograničnim) zonama ekonomske saradnje, ključna demonstraciona mesta i industrijske parkove za prerađivačku trgovinu.
Pored toga, Kina će se fokusirati na povećanje podrške za zelene i niskougljenične proizvode i proizvode visoke tehnologije.

Pripremila: Ljiljana Bulat