Kineska industrija brodogradnje zadržala je vodeću poziciju u svetu u 2021. godini

2022-02-10 15:11:06
Share:

Kineska industrija brodogradnje zadržala je vodeću ulogu na globalnom nivou prošle godine, sa tri glavna indikatora u sektoru – obim završenih brodova, nove narudžbine za brodogradnju i obim porudžbina zadržavanja – svi na vodećim pozicijama širom sveta.

Obim završenih brodova u zemlji porastao je za 3 procenta na godišnjem nivou na 39,7 miliona tona tereta (dvt) u 2021. godini, pokazuju podaci Kineskog udruženja za nacionalnu industriju brodogradnje (CANSI). Industrija brodogradnje u 2021. godini iznosila je 47,2% ukupne svetske proizvodnje, 4,1 procentni poen više nego u 2020. godini.

Nove porudžbine u brodogradnji porasle su za 131,8% u odnosu na prethodnu godinu na 67,07 miliona dvt u 2021. godini, što je činilo 53,8% ukupnog svetskog broja.

Obim naloga za čuvanje iznosio je 95,84 miliona dvt do kraja prošlog decembra, što je povećanje od 34,8% u odnosu na prethodnu godinu i čini 47,6% globalnog tržišnog udela.

U međuvremenu, međunarodna konkurentnost velikih kineskih brodogradilišta dodatno je poboljšana prošle godine, sa šest kompanija koje su se svrstale među 10 najboljih svetskih brodograditelja u smislu obima završenih brodova, novih narudžbi i obima porudžbina održavanja.

Kina je ostala najveći svetski proizvođač brodova u 2021. godini, uprkos složenim i teškim situacijama, kao što su pandemija kovid-19 i rastuće cene sirovina, rekao je Li Janking, generalni sekretar CANSI-ja.

Brzi rast kineske brodogradnje prošle godine može se delimično pripisati rastućem globalnom tržištu, pošto su ogromna potražnja za brodovima i rastući troškovi isporuke širom sveta podstakli vlasnike brodova da daju više narudžbi.

Pripremio: Zoran Spasić