Kina iznela stav o regulisanju platformske ekonomije

2022-01-20 14:59:49  | CRI
Share:

Kina je u sredu objavila dokument koji sadrži nekoliko zvaničnih mišljenja o regulisanju njene platformske ekonomije.

U dokumentu, koji je objavila Nacionalna komisija za razvoj i reforme zajedno sa osam drugih vladinih organa, poziva se na reviziju antimonopolskog zakona zemlje i poboljšanje pravila u vezi sa bezbednošću podataka i zaštitom ličnih informacija.

Kina će ozbiljno raditi na suzbijanju nezakonitog ponašanja platformskih preduzeća koja prekoračuju svoja ovlašćenja u prikupljanju i pristupu korisničkim podacima, navodi se u dokumentu.

Država će takođe regulisati nepotrebno prikupljanje korisničkih podataka od strane platformskih preduzeća i suzbiti ponašanje zloupotrebe podataka, kao što su trgovina podacima na crnom tržištu i prodaja istih proizvoda različitim kupcima po različitim cenama, navodi se u dokumentu.

Operateri platformi ne bi trebalo da koriste svoje prednosti kada je reč o podacima, tehnologiji, tržištu i kapitalu u cilju ograničenja nezavisnog rada drugih platformi i aplikacija, navodi se u dokumentu.

Obaveštenje takođe sugeriše da bi vlada trebalo da podstakne platformska preduzeća da se aktivno angažuju u tehnološkim inovacijama, podižući svoju osnovnu konkurentnost.

Platformska preduzeća se podstiču da „odlaze u inostranstvo“ da prodaju svoje digitalne proizvode i usluge na globalnom tržištu.

Pripremio: Bojan Pavlović