Kineska centralna banka smanjuje stope na srednjoročne zajmove

2022-01-18 14:14:18
Share:

Kineska centralna banka juče je smanjila kamatne stope na srednjoročne zajmove i na obrnuti repo za 10 baznih bodova, kako bi smanjila troškove kredita i stimulisala ekonomski rast.

Kineska narodna banka je finansijskim institucijama smanjila stopu jednogodišnjih zajmova u vrednosti od 700 milijardi juana (oko 110 milijardi američkih dolara) na 2,85 odsto, u odnosu na 2,95 odsto u prethodnom poslovanju.

Centralna banka juče je takođe dodala novčana sredstava za 100 milijardi juana na tržište kroz sedmodnevni obrnut repo, čija je kamatna stopa iznosila 2,1 odsto, što je pad sa 2,2 odsto.

Srednjoročni zajmovi u vrednosti od 500 milijardi juana i obrnuti repo u vrednosti od 10 milijardi juana istekli su istoga dana, čime će dovesti do neto likvidnosti od 290 milijardi juana na tržište.

Upotreba srednjoročnih zajmova otpočela je 2014. godine, radi pomoći komercijalnim i političkim bankama u zadržavanju likvidnosti, dopuštajući ovim bankama da se zadužuju kod Centralne banke koristeći vrednosne papire kao zalog.

Kina će dalje sprovoditi razboritu, fleksibilnu i odgovarajuću monetarnu politiku, sa likvidnošću koja se održava na razumnom nivou, navedeno je na konferenciji o ekonomskim poslovima održanoj u decembru prošle godine.

Pripremila: Đi Sju