Objavljen indeks potrošačkog poverenja u Kini u četvrtom kvartalu 2021. godine

2022-01-10 15:54:25  | CRI
Share:

Indeks poverenja potrošača na dvema obalama Tajvanskog moreuza, u Hongkongu i Makaou za četvrti kvartal 2021. godine, objavljen je u Pekingu 8. januara. Cifre su 105,8 za kopneni deo, 70,6 za Hongkong, 75,8 za Makao i 93,7 za Tajvan.

U četvrtom kvartalu 2021. godine, zbog faktora, kao što su širenje globalne epidemije i usporena cirkulacija industrijskog lanca i lanca snabdevanja, privreda u kopnom delu Kine suočava se sa pritiskom ekonomskog pada. Međutim, sa solidnim napretkom u koordinaciji prevencije i kontrole epidemije i ekonomskog i društvenog razvoja, kao i efektivnom implementacijom prilagođavanja makropolitike, nacionalna privreda nastavlja da održava trend oporavka, a osnove dugoročnog poboljšanja privrede se nisu promenile. U tom kontekstu, opšti indeks poverenja potrošača u kontinentalnom delu Kine ostao je stabilan na optimističnom nivou.

Indeks poverenja potrošača je subjektivna procena i psihološko očekivanje koje dobijaju potrošači nakon sveobuhvatne procene svih aspekata ekonomske situacije. Vrednost se kreće od 0 do 200, pri čemu manje od 100 označava da ispitanik „nije samouveren“, a iznad 100 ukazuje na „pouzdanje“.

Pripremio: Luo Ći