Kina će u potpunosti liberalizovati strane investicije u proizvodnju komercijalnih vozila

2021-12-27 19:57:04
Share:

Kina će eliminisati ograničenja udela stranih ulaganja u proizvodnju komercijalnih vozila od 1. januara 2022.

Takođe će biti uklonjena ograničenja da ista strana kompanija može osnovati najviše dva zajednička preduzeća u zemlji koja proizvode slična vozila, navodi se u negativnom spisku objavljenom u ponedeljak.

Listu, koja se odnosi na Specijalne administrativne mere za pristup stranim ulaganjima (izdanje 2021.), takođe poznatu kao Nacionalna negativna lista za 2021. godinu, zajednički su objavili Kineska nacionalna komisija za razvoj i reformu (NDRC) i Ministarstvo trgovine (MOFCOM), zajedno sa sa Posebnim administrativnim merama za pristup stranim ulaganjima u zoni slobodne trgovine (izdanje iz 2021.), poznatom kao negativna lista FTZ za 2021.

Dve negativne liste navode sektore u koje će strana ulaganja biti zabranjena ili ograničena, a obe će stupiti na snagu 1. januara sledeće godine.

U poređenju sa negativnim listama za 2020., nova Nacionalna negativna lista za 2021. smanjila je broj restriktivnih mera za 2, sa 33 na 31, a negativna lista FTZ 2021. smanjila broj mera sa 30 na 27.

NDRC je rekao da revizija ima za cilj dalje relaksiranje pristupa tržištu za strane investicije i da je proizvodnu stavku spustio na nulu na Negativnoj listi FTZ.

Pripremio: Stevan Bulat