Kina zadržava „otvoren stav“ prema listiranju kineskih kompanija u inostranstvu

2021-12-10 10:58:47
Share:

Zvaničnik kineske službe za hartije od vrednosti je u četvrtak izjavio da kineska vlada zauzima "otvoreni stav" prema listiranju kineskih preduzeća u inostranstvu.

Kineska regulatorna komisija za vrednosne papire ( CSRC ) u potpunosti poštuje nezavisan izbor domaćih preduzeća za mesto listiranja u skladu sa zakonima i propisima, rekao je Šen Bing, direktor Odeljenja za međunarodne poslove CSRC-a.

Saopštenje je objavljeno nakon što je vlada razjasnila glasine da kineska vlada traži od svojih kompanija izbace svoje dionice sa njujorške berze u nedelju.

Propisi o ekonomiji mrežne platforme ne znače suzbijanje razvoja određene industrije ili privatnih kompanija, niti imaju korelaciju sa aktivnostima listiranja u inostranstvu, rekao je CSRC.

Pripremio: Šang Čao