Kina ima 393 miliona vozila i 479 miliona registrovanih vozača

2021-12-03 19:15:14
Share:

Kina je do kraja novembra imala 393 miliona motornih vozila i 479 miliona registrovanih vozača, što je 1,64 puta i 1,85 puta više od broja pre 10 godina, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo javne bezbednosti.

U četvrtak je bio i 10. Nacionalni dan bezbednosti saobraćaja. Prema podacima Biroa za upravljanje saobraćajem ministarstva, blizu 700 saobraćajnih policajaca i pomoćnih saobraćajnih policajaca poginulo je na svojim radnim mestima.

Iako je i broj vozila i vozača nastavio da raste, a saobraćajni pritisak je nastavio da raste, broj poginulih u saobraćajnim nesrećama na svakih 10.000 vozila pokazao je opšti trend pada, navodi se u saopštenju.

Radi većeg rasterećenja javnosti i koristi preduzeća, počev od 10. decembra, širom zemlje će se sprovoditi četiri mere vezane za saobraćaj, a to su: podnošenje zahteva i dobijanje elektronske vozačke dozvole, registracija prometa polovnih automobila na različitim mestima, pregled i izdavanje elektronskog saobraćajnog koda za kamione preko mobilnih aplikacija „Upravljanje saobraćajem 12123“ i pristup podacima o saobraćajnim nezgodama na mreži.

Elektronsku vozačku dozvolu je do sada mougće dobiti u 200 gradova, što privlači široku pažnju i popularnost, a više od 50 miliona vozača je dobilo elektronske vozačke dozvole, navodi se u saopštenju.

Posao ispitivanja i izdavanja elektronskih saobraćajnih kodova za kamione na mreži pokrio je 245 gradova i vozači se mogu prijaviti direktno onlajn. Oko 60.000 takvih kodova su izdala lokalna regulatorna tela za saobraćaj, dodatno osnažujući industriju teretnog transporta i pomažući izgradnji modernog sistema cirkulacije.

Pripremio: Stevan Bulat