Kina planira drastično smanjenje poreza

2021-11-18 09:59:31  | CRI
Share:

Kina planira da uvede i primeni snažnije mere smanjenja poreza i naknada, rekao je kineski premijer Li Kećijang u utorak, obraćajući se na Specijalnom virtuelnom dijalogu Svetskog ekonomskog foruma (VEF) sa globalnim poslovnim liderima putem video-veze.

„Kineska ekonomija je ove godine zadržala svoj trend oporavka, iako je naišla na nove pritiske“, rekao je Li, „Otpornost i vitalnost kineske ekonomije leže u njenih 150 miliona tržišnih subjekata, koji snažno podržavaju osnovnu zaposlenost u zemlji“.

Li je ponovio da će Kina stabilizovati makroekonomske operacije, ojačati međuciklična prilagođavanja, odlučno se uzdržati od preplavljivanja kineske privrede likvidnošću i osigurati da ekonomske operacije budu u razumnom rasponu.

Premijer je konstatovao da ponovno pojavljivanje kovida 19 dodaje nesigurnost i nestabilnost globalnom ekonomskom oporavku i dodao da je Kina spremna da se udruži sa drugim zemljama kako bi održala rad industrijskih i lanaca snabdevanja i učinila trgovinu i ulaganja praktičnijima.

„U međuvremenu, Kina će poboljšati međunarodnu koordinaciju u vezi sa makropolitikom, promovišući oporavak globalne ekonomije“, rekao je on.

Li je naglasio da će Kina nepokolebljivo širiti otvorenost, štititi prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom i jednako tretirati sve učesnike na tržištu.

Što se tiče snabdevanja energijom, Li je rekao da je nedostatak snabdevanja energijom, kao što su struja i ugalj, efikasno ublažen, a buduće snabdevanje je zagarantovano.

„Kina će unaprediti tranziciju ka ugljeničnoj neutralnosti na uravnotežen i uredan način, zasnovan na stvarnim uslovima u zemlji i u pretpostavci da obezbedi stabilno i sigurno snabdevanje energijom“, zaključio je Li.