Ministarstvo trgovine Kine: Državna preduzeća ne uživaju poseban tretman

2021-10-29 11:06:42
Share:

Kineska državna preduzeća ne uživaju poseban tretman i učestvuju u tržišnoj utakmici pod istim uslovima, rekao je juče zamenik ministra trgovine Vang Šouven na konferenciji za novinare u Pekingu.

Kina trenutno promoviše reforme mešovitog vlasništva državnih preduzeća, rekao je Vang kao odgovor na zabrinutost nekih zemalja članica Svetske trgovinske organizacije o „posebnom tretmanu“ za državna preduzeća, dodavši da je udeo preduzeća sa mešovitim vlasništvom u centralnim državnim preduzećima prešao 70 odsto.

Državna preduzeća su nezavisni tržišni subjekti sa samoupravljanjem i samofinansiranjem, koji učestvuju u fer tržišnoj utakmici, bez priloženih preferencijalnih politika, rekao je Vang.

Zabrinutost je došla tokom najnovije revizije kineske trgovinske politike u STO-u, koja je bila sprovedena 20. i 22. oktobra, kao redovan proces koji se odvija svake tri godine.

Otkako je postala članica STO-a 2001. godine, Kina je primila devet tranzicionih pregleda i osam pregleda trgovinske politike, što je najviše među članicama, rekao je Vang.

Mehanizam revizije STO-a igra važnu ulogu u obezbeđivanju transparentnosti trgovinskih politika članica i promovisanju nesmetane operacije multilateralnog trgovinskog sistema, rekao je Vang.

Pripremio: Fu Jiheng