Komentar: Ostvarenje kineske ekonomije „dvostrukog ciklusa“ suzbija zabludu o „razdvajanju od kineske ekonomije“

2020-08-04 10:50:17  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Nedavno istraživanje koje je sprovelo kinesko ministarstvo za trgovinu pokazalo je da je 99,1 odsto preduzeća koja se finansiraju iz inostranstva najavilo da će nastaviti da ulažu i posluju u Kini. To nije samo otpornost i potencijal same kineske ekonomije, već i neprekidno širenje novog prostora za razvoj kineske ekonomije, što je ojačalo globalno poverenje.

Na nedavnom sastanku Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine istaknuto je da su mnogi problemi sa kojima se Kina suočava srednjoročni i dugoročni i da ih treba shvatiti iz perspektive „dugotrajnog ratovanja“, kako bi se ubrzalo formiranje novog obrasca razvoja sa domaćim ekonomskim ciklusom kao glavnim telom i uzajamnim promovisanjem domaćih i međunarodnih ciklusa. „Dvostruki ciklus“ je tako postao često korišćena reč u trenutnoj kineskoj ekonomiji, pružajući strateške smernice za kineski ekonomski razvoj i pomoći će Kini da otvori više prostora za razvoj.

Među njima, „uzimanje domaćeg ciklusa kao glavnog tela“ znači „ne oslanjati se na spoljašnji svet“, postavljanje više uporišta za razvoj kod kuće, nastavljanje širenja domaće potražnje i dobro obavljanje poslova Kineza. Naravno, „uzimanje domaćeg ciklusa kao glavnog tela“ ni na koji način nije isključivanje operacije, već iskorištavanjem potencijala domaće potražnje za boljim povezivanjem domaćeg i međunarodnog tržišta, te boljem korišćenjem međunarodnog i domaćeg tržišta i resursa. Ostvarenje uzajamnog promovisanja domaćeg i međunarodnog „dvostrukog ciklusa“ ne samo da će promovisati razvoj kineske otvorene ekonomije većeg kvaliteta, već će stabilizovati globalni lanac snabdevanja i industrijski, lanac i doneti više koristi svetskoj ekonomiji.

Pod snažnim negativnim uticajem epidemije kovida 19 na svetsku ekonomiju, realizacija „dvostrukog ciklusa međusobnog promovisanja“ u kineskoj ekonomiji postala je svetla tačka, koja će dodatno suzbiti zablude „povlačenja stranih preduzeća“ i „odvajanja od kineske privrede“ koje su pojedini američki političari sakrili, i uneti poverenje i motivaciju u svetsku ekonomiju i preduzeća koja se finansiraju iz inostranstva.

U sledećem koraku Kina će bolje koordinisati prevenciju i kontrolu epidemije i ekonomskog i društvenog razvoja i uložiti najveće napore za ispunjavanje godišnjih ciljeva i zadataka ekonomskog i socijalnog razvoja, pružiti pomoć svetskoj ekonomiji da se oporavi, i promovisati globalizaciju.

Pripremila: Vang Ping