Otkriveni novi dokazi o ratnim zločinima Japana

2022-08-16 16:44:47
Share:

Muzej dokaza ratnih zločina jedinice japanske vojske 731 u Harbinu je ndavno objavio nove dokaze o zločinima tokom rata otpora japanskoj agresiji (1931-45.) u provinciji Heilongđiang.

Dokazi su bili sadržani u dosijeu od 237 stranica sa formularima za registraciju Jedinice 516. carske japanske vojske, u kojoj su zabeležene detaljne informacije o njenih 414 pripadnika, uključujući njihova imena, datum rođenja, mesto porekla, rod i čin vojne službe.

„Jedinica 516 bila je jedna od ključnih jedinica za hemijsko ratovanje u Japanu i bila je odgovorna za obuku viših oficira zaduženih za upotrebu, istraživanje i razvoj hemijskog oružja“, rekao je Đin Čengmin, kustos muzeja. „Njen glavni zadatak je bio izvođenje borbenih eksperimenata na terenu i na živim ljudima.

Prema dokumentima,ova jedinica je osnovana 1939. godine u Ćićiharu u Heilongđiangu, a činilo ju je pet odeljenja zaduženih za istraživanje, eksperimentisanje i proizvodnju otrovnih gasova i otrova, kao i odeljenje za proučavanje meteoroloških promena.

Tokom rata, jedinica je proizvela ogromnu količinu smrtonosnog hemijskog oružja, uključujući iperit, luizit i hlorni gas i učestvovala je u velikim bitkama koje su rezultirale ogromnim brojem kineskih civilnih i vojnih žrtava.

Pre nego što su se bezuslovno predali 15. avgusta 1945.godine, japanski osvajači u povlačenju su uništili i zakopali većinu svojih objekata i hemijskog oružja.

U avgustu 2003. jedan čovek je umro, a 43 osobe u Čićiharu su se razbolele nakon što je otrovni gas iscurio iz kanistera koji je ostavila ova jedinica.

Pripremio: Stevan Bulat