Kina izdala akcioni plan za podsticanje preduzetničnih inovacija

2022-08-16 16:33:05
Share:

Kineske vlasti su u ponedeljak objavile akcioni plan za stimulisanje tehnološko- inovacionog kapaciteta preduzeća.

Akcioni plan 2022-2023, koji su zajednički izdali Ministarstvo nauke i tehnologije i Ministarstvo finansija, navodi podsticajne mere u 10 oblasti, uključujući uspostavljanje mehanizma za preduzeća kako bi redovno učestvovala u donošenju odluka u oblasti naučno- tehnoloških inovacija u zemlji.

Dokumentom se obavezuje na implementaciju poreskih podsticaja za podršku preduzećima u osnovnim istraživanjima.

U njemu se, takođe, poziva na finansijsku podršku, kao što je preduzetnički kapital, za preduzetničke inovacije i bolji pristup preduzeća naučno-tehnološkim resursima i scenarijima primene.

Kako bi se olakšala međunarodna saradnja, u dokumentu se ističe podrška preduzećima u izgradnji prekomorskih naučno- tehnoloških inovacionih centara, i ofšor centara za inovacije i preduzetništvo.

Institucije za istraživanje i razvoj, finasirane iz inostranstva, su podstaknute da učestvuju u vladinim naučno- tehnološkim projektima, navodi se u akcionom planu.

Pripremila: Danka Savić Ostojić