Komentar: Vojska koja štiti mir još je vrednija u nemirnom svetu

2022-08-02 11:03:42
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Početkom 2022. godine, ostrvska država u južnom Pacifiku, Tonga, bila je pogođena vulkanskim erupcijama i cunamijem. Kineska pomorska formacija preplovila je više od 5200 nautičkih milja, savladala poteškoće i izazove poput jakih vetrova, talasa i vulkanskog pepela i poslala materijale za pomoć u Tongu. Ovo je oličenje 'mirovnog lista' koji je kineska vojska predala svetu.

Juče, 1. avgusta 2022. godine, obeležena je 95. godišnjica osnivanja Kineske narodnooslobodilačke armije. Od osnivanja Narodne Republike Kine, Narodnooslobodilačka armija Kine je uvek vodila nacionalnu odbrambenu politiku koja je po svojoj prirodi odbrambena.

Danas, kineska vojska nije samo 'Veliki čelični zid' za očuvanje državnog suvereniteta, bezbednosti i interesa razvoja, već i nepokolebljiva snaga za održavanje mira u svetu.

Kina je postala zemlja koja daje najveći broj vojnika među stalnim članicama SB, a ujedno je i drugi najveći davalac u mirovnim operacijama UN. Kineska vojska nastavlja da pruža međunarodnoj zajednici proizvode javne bezbednosti kao što su očuvanje mira, pratnja, humanitarna pomoć i saradnja protiv pandemije, a koncept zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo je tumačila praktičnim akcijama. Kineska vojska dolazi po mir, koji potiče od miroljubivog gena kineske nacije, odražava osećanja kineskog naroda prema svetu i pokazuje obavezu Kine kao velike zemlje.

Današnji svet nije miran, hladnoratovski mentalitet, hegemonizam i politika moći su u porastu. A tradicionalne i netradicionalke bezbednosne pretnje se prepliću.

Suočavajući sa nemirnim svetom, kineska vojska je otišla u inostranstvo da promoviše sprovođenje globalnih bezbednosnih inicijativa i kontinuirano ubrizgava izvesnost u svetski mir.

„U svetu sam možda samo pero, ali želim da želju za mirom nosim poput pera“, kazala je kineska mirotvorka He Džihung, koja je nažalost poginula tokom službe na Haitiju. Ona takođe predstavlja želju kineske vojske za mirom, i odražava neprekidnu težnju kineske vojske da pusti sunce mira i osvetli svet.

Pripremila: Vang Ping