Kina će uspostaviti nacionalne pokazne zone za zaštitu intelektualne svojine

2022-06-23 19:13:58
Share:

Kina će uspostaviti niz pokaznih zona za zaštitu prava intelektualne svojine (IPR) do 2025. godine, prema obaveštenju koje je nedavno objavila Nacionalna uprava za intelektualnu svojinu.

Prema obaveštenju, Kina će izabrati oko 20 gradova i regiona širom zemlje kako bi ih izgradili u svetionike zaštite intelektualne svojine do 2025. godine.

Izgradnja pokaznih zona će se fokusirati na ciljeve koji uključuju jačanje sveukupne primene zaštite intelektualne svojine, poboljšanje zakonodavstva u vezi sa zaštitom intelektualne svojine i jačanje celog lanca zaštite prava intelektualne svojine. Tako će se takođe produbiti reforma sistema i mehanizma zaštite intelektualne svojine, promovisati međunarodna saradnja i razmena prava intelektualne svojine u regionu i zaštititi nacionalna bezbednost u oblasti intelektualne svojine, navodi se u saopštenju.

Dalje je navedeno da izgradnja pokaznih zona ima za cilj da unapredi pravni nivo zaštite intelektualne svojine i poboljša efikasnost javnih usluga i društveno zadovoljstvo zaštitom intelektualne svojine. To će poboljšati međunarodnu saradnju i konkurenciju u oblasti intelektualne svojine i podstaći sistem intelektualne svojine da igra veću ulogu u promovisanju naučnih i tehnoloških inovacija, unapređenju industrije i visokokvalitetnom razvoju.

Pripremio: Stevan Bulat