Kina će nastaviti mere za kontrolu poplava i pružanje pomoći u slučaju katastrofe

2022-06-23 15:11:37
Share:

Kina će usvojiti kontinuirane mere za kontrolu poplava i pomoć u slučaju katastrofe kako bi ozbiljno zaštitila živote i imovinu ljudi, prema odluci donetoj na izvršnom sastanku Državnog saveta kojim je u sredu predsedavao premijer Li Kećijang.

Na sastanku je predstavljen i izveštaj o stabilizaciji proizvodnje žitarica, sa usvojenim daljim koracima za obezbeđivanje vrhunske žetve za celu godinu.

Na sastanku je prepoznato brzo reagovanje različitih strana na kontinuirane obilne padavine na više mesta u južnoj Kini i napore da se umanje štete od katastrofe. Prognoza nagoveštava nešto ekstremnije vremenske prilike u ovogodišnjoj sezoni poplava, a glavni kišni pojas nedavno se pomerio na sever.

„Poplave u južnoj Kini došle su rano ove godine. Imperativ je da se glavne reke i veliki rezervoari očuvaju tokom sezone poplava i da se osigura da su životi i imovina ljudi dobro zaštićeni. Severni regioni takođe treba da naprave planove za vanredne situacije i pročešljaju i ublaže potencijalne rizike“, rekao je Li.

Konstatujući složeno i izazovno međunarodno okruženje sa ozbiljnom inflacijom, na sastanku je naglašen imperativ da se ostane fokusiran na dobro vođenje sopstvenih poslova Kine.

Zahvaljujući napornom radu raznih strana na proizvodnji žitarica, za ovu godinu je obezbeđena vrhunska žetva letnje pšenice sa većim prinosom, a kvalitet zrna je bolji od prosečnih godina. Prinosi krupnih žitarica i pasulja su skromno porasli, a proizvodnja semena repice je značajno porasla.

Na sastanku je takođe odlučeno o politici veće podrške automobilskoj industriji. Na sastanku je istaknuta potrošnja kao glavna pokretačka snaga privrede i važna poluga za vraćanje ekonomske aktivnosti na normalan kolosek. Sve dostupne podsticajne mere za potrošače će biti uvedene. Time će se dalji potencijal prodaje automobila ostvariti.

„Potrošnja je trenutno slaba karika, uz dalji pad vanmrežne potrošnje“, rekao je Li. „Moramo da sprovedemo sve neophodne mere za promovisanje potrošnje, da podstaknemo ubrzanu ekspanziju potrošačke kupovine u drugoj polovini godine i podstaknemo rast broja radnih mesta kao i ekonomski rast.

Pripremio: Stevan Bulat