„Oslobađanje potencijala žena moglo bi biti ključno za globalni razvoj“ (video)

2022-06-03 16:35:06
Share:

U Pekingu je održan liderski forum za žene, koji je sponzorisala grupa nacija BRIKS-a. BRIKS su pet glavnih zemalja u usponu, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika. Pripremio: Stevan Bulat