Komentar: Kineska Dva zasedanja su širok i efikasan demokratski događaj

2022-03-09 10:27:37
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Godišnja Dva zasedanja su živopisan prikaz kineske demokratske prakse i važan institucionalni aranžman za Kinu da ostvaruje narodnu demokratiju celokupnog procesa.

Na ovogodišnjem Petom zasedanju 13. Svekineskog narodnog kongresa je razmatran nacrt izmene i dopune lokalnog organskog zakona, a važan deo je bio da se u njega unese i „pridržavanje narodne demokratije celokupnog procesa“. Koncept „narodne demokratije celokupnog procesa“ koji je predložila kineska vladajuća partija prolazi kroz sve aspekte nacionalnog upravljanja kao što su izbori, konsultacije, donošenje odluka, upravljanje i nadzor, i ima potpune institucionalne procedure i potpune prakse učešća. To potpuno pokazuje suštinu i srž kineske demokratije.

Uzimajući za primer izbore, svi poslanici na pet nivoa u Kineskom narodnom kongresu su demokratski izabrani. Među njima, poslanike iz okruga i opština bira jedno lice, jedan glas po izbornim jedinicama, što čini 94,5% od ukupnog broja poslanika i ima najširu zastupljenost. Članovi Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije biraju se demokratskim procesom konsultacija i preporuka, obuhvatajući sve demokratske stranke i osobe bez partijske pripadnosti, sve glavne narodne organizacije, 56 etničkih grupa i 5 glavnih religija. Kroz mere kao što je opsežno uspostavljanje lokalnih zakonodavnih kontakt tačaka, za obične Kineze je pogodnije da učestvuju u zakonodavstvu, a njihove želje i glasovi će na kraju postati smernice i politike zemlje kroz demokratske procedure donošenja odluka.

Istovremeno, „narodna demokratija celokupnog procesa“ takođe obezbeđuje da se vršenje vlasti efikasno ograničava i nadgleda.

U januaru ove godine, izveštaj Barometra poverenja koji je objavila Edelman, najveća svetska konsultantska kuća za odnose sa javnošću, pokazao je da je 2021. godine poverenje kineskog naroda u vladu bilo čak 91%, što je na prvom mestu u svetu,dostižući maksimum u poslednjih 10 godina. Ovo je najistinitiji odraz snažne vitalnosti kineske demokratije.

Praksa je pokazala da je socijalistički demokratski politički sistem sa kineskim karakteristikama ukorenjen u kineskoj istoriji i kulturi, u skladu sa kineskim nacionalnim uslovima i rešava kineske probleme, obiman je, autentičan i efikasan.

Pripremila: Vang Ping