Komentar: Povećanje od 8,1%! Kineska ekonomija nastavlja da prednjači u svetskom ekonomskom oporavku

2022-01-18 11:41:25
Share:

Autor: Kineska madijska grupa

Jučerašnji objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku Kine pokazuju da je bruto domaći proizvod u 2021. godini u Kini porastao za 8,1 odsto. Ukupni ekonomski obim dostigao je 114,4 biliona juana, što je na drugom mestu u svetu, sa povećanjem od 8,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ova stopa rasta je još jednom pokazala svetu snažnu otpornost i vitalnost kineske ekonomije.

Kineska ekonomija je nastavila da se stabilno oporavlja, uglavnom zbog kontinuirane ekspanzije domaće potražnje. U 2021. godini stopa doprinosa domaće potražnje privrednom rastu dostići će 79,1%. Kao rezultat toga, prednosti supervelikog kineskog tržišta su u potpunosti pokazane, domaća potražnja je postala apsolutna pokretačka snaga za kineski ekonomski rast, a glavna uloga domaćeg ciklusa je nastavila da raste.

Istovremeno, uzajamno unapređenje domaćeg i međunarodnog prometa takođe je doprinelo trajnom oporavku kineske privrede. S jedne strane, povećanje domaće potražnje podstiče uvoz, as druge strane, povećanje spoljne tražnje podstiče izvoz. U 2021. ukupan kineski uvoz i izvoz robe ponovo su dostigli rekordno visok nivo, pri čemu se uvoz i izvoz povećali za 21,5 odsto, odnosno 21,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Kombinacija domaćih i inostranih potražnja ubrizgala je više vitalnosti kineskoj ekonomiji.

Kao druga po veličini svetska ekonomija, kontinuirani ekonomski oporavak Kine ima snažne prelivne efekte. Prema preliminarnim procenama Nacionalnog biroa za statistiku Kine, očekuje se da će stopa doprinosa kineskog ekonomskog rasta rastu svetske privrede dostići oko 25 odsto u 2021.

Pored toga, kao „svetska fabrika” sa zdravim industrijskim sistemom i stabilnim proizvodnim kapacitetom, Kina je u protekloj godini zadovoljila rastuću potražnju u svetu za kineskim proizvodima, u velikoj meri stabilizujući globalni industrijski lanac i lanac snabdevanja.

Vredi napomenuti da je politika „Made in China“ izgradila snažnu liniju odbrane za globalnu borbu protiv epidemije. To je zemlja koja pruža najviše vakcina protiv kovida 19 spoljnom svetu i dala je značajan podsticaj ekonomskom oporavku sveta, posebno zemalja u razvoju.

Trenutno je ekonomsko okruženje sa kojim se Kina suočava i dalje složeno i ozbiljno, ali osnove dugoročnog ekonomskog rasta nisu se promenile. Efekti relevantne politike kineske vlade se vremenom pokazuju. Ovo takođe daje Kini samopouzdanje, samouverenje i sposobnost da postigne održiv i zdrav ekonomski razvoj u uslovima neizvesnog spoljnog okruženja.

Pripremila: Vang Ping