Komentar: Kina dosledno ulaže napore za konačno „ostvarenje cilja sveta bez nuklearnog oružja“

2022-01-06 14:59:22
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Lideri pet država koje imaju nuklearno oružje: Kine, Francuske, Rusije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, izdali su početkom godine zajedničko saopštenje o sprečavanju nuklearnog rata i izbegavanju trke u naoružanju. Pet zemalja je još jednom potvrdilo u saopštenju da nijedno njihovo nuklearno oružje nije usmereno na neku od nuklearnih sila, kao ni na bilo koju drugu državu. Međunarodna zajednica to generalno pozdravlja.

Trenutno, nedostatak strateškog međunarodnog poverenja među velikim silama i pojačana konkurencija i trvenja povećavaju globalne strateške bezbednosne rizike. Ovo saopštenje lidera pet zemalja će nesumnjivo pomoći povećanju međusobnog strateškog poverenja i ublažavanju zabrinutosti zbog globalne strateške bezbednosti.

Kineski razvoj nuklearnog oružja je istorijski izbor napravljen kao reagovanje na nuklearne pretnje, razbijanje nuklearnog monopola i sprečavanje nuklearnih ratova tokom posebnog istorijskog perioda. Od prvog dana posedovanja nuklearnog oružja, Kina se zalagala za potpunu zabranu i temeljno uništenje nuklearnog oružja i uvek je držala svoju nuklearnu moć na najnižem nivou potrebnom za nacionalnu bezbednost. Kina se dosledno držala svoje politike da ne bude prva koja će upotrebiti nuklearno oružje u bilo kom trenutku i ni u kom slučaju i jasno se obavezala da neće koristiti ili pretiti upotrebom nuklearnog oružja protiv država i zona koje nemaju nuklearno oružje. Kina je jedina zemlja među pet zemalja sa nuklearnim oružjem koja je preuzela gore pomenute obaveze.

Ono što treba istaći jeste da u periodu turbulentnih promena u međunarodnom strateškom pejzažu, održavanje mira i bezbednosti u svetu zahteva zajedničke napore pet nuklearnih sila, a posebno SAD-a, kao svetske sile broj jedan, koja treba da preduzme konkretne akcije.

U protekloj 2021. godini, uzimajući u obzir geopolitičku konkurenciju, SAD su energično sprovodile svoje nuklearno odvraćanje, koje je postalo glavna tačka rizika u oblasti globalne nuklearne bezbednosti. Nakon potpisivanja zajedničkog saopštenja, SAD treba da sprovedu svoje obaveze u delo. Kina će nastaviti svoje aktivne napore da da svoj doprinos konačnom cilju, a to je svet bez nuklearnog oružja.

Pripremila: Vang Ping