Komentar: Zašto najveća zona slobodne trgovine izaziva najveću pažnju sveta?

2022-01-04 19:13:27
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Prvog dana 2022. godine zvanično je stupio na snagu Regionalni sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu (RCEP), kojim se obeležava zvanično osnivanje zone slobodne trgovine sa najvećim brojem stanovnika, najvećim ekonomskim i trgovinskim razmerama i najvećim potencijalom za razvoj u svetu.

RCEP pokriva 2,2 milijarde ljudi širom sveta, što čini oko 30 odsto globalnog BDP-a. Prva grupa država RCEP-a uključuje 6 zemalja ASEAN-a i 4 druge zemlje uključujući Kinu, Japan, Novi Zeland i Australiju. Južna Koreja će se pridružiti efektivnoj implementaciji 1. februara. Danas je „očekivanje“ postalo uobičajeni glas preduzeća u regionu. Nakon što RCEP stupi na snagu, više od 90 odsto robe u regionu postepeno će ići ka cilju dostizanja nulte tarife. Pored toga, RCEP je doneo relevantne propise u oblasti trgovine uslugama, investicijama, intelektualnoj svojini, e-trgovini i u drugim oblastima, vodeći u svetu po različitim pokazateljima. RCEP je sveobuhvatan, moderan, visokokvalitetan ekonomski i trgovinski sporazum koji u potpunosti oličava uzajamnu korist. Konferencija UN-a o trgovini i razvoju veruje da će RCEP „roditi novi centar gravitacije za globalnu ekonomiju“.

Za Kinu, sprovođenje RCEP-a predstavlja „novu prekretnicu“ u otvaranju prema svetu, ispunjavajući čvrsto obećanje Kine da će nastaviti politiku otvaranja. Implementacija RCEP-a će postati spona i most za Kinu za povezivanje domaćeg i međunarodnog dualnog ciklusa. Što je još važnije, efikasna implementacija RCEP-a pokazuje jaku volju međunarodne zajednice da podrži otvorenu saradnju i slobodnu trgovinu. To je potpuna pobeda u borbi između multilateralizma i protekcionizma.

Kina je kao druga najveća ekonomija na svetu uvek čvrsto branila multilateralizam i podržavala pravičnost i pravdu i postala je partner na putu razvoja još većeg broja zemlja. Uz implementaciju RCEP-a, Kina će bolje iskoristiti svoje tržišne prednosti ultra velikih razmera i potencijal domaće potražnje u budućnosti, omogućavajući većem broju kompanija da dele mogućnosti kineskog tržišta i da nastave da pružaju vitalnost i energiju oporavku globalne ekonomije.

Pripremila: Vang Ping