Komentar: Politizacija ljudskih prava je američka verzija „careve nove odeće“

2021-12-28 10:41:58
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kinesko društvo za proučavanje ljudskih prava je 27. decembra objavilo izveštaj pod naslovom „Politizacija ljudskih prava u SAD-u uništava temelje dobrog upravljanja ljudskim pravima“, u kome se ističe da je ponašanje Sjedinjenih Država ozbiljno narušilo temelje globalne vladavine ljudskih prava, te da je ozbiljno ugrozilo međunarodni razvoj ljudskih prava i izazvalo neviđene destruktivne posledice.

Većina činjenice je dokazala da ljudska prava nisu ništa drugo do smokvin list za američku hegemoniju, veliki štap i političko oruđe SAD-a za suzbijanje neistomišljenika.

Politizacija ljudskih prava u SAD-u ozbiljno je narušila koncept ljudskih prava, ima razoran uticaj na globalno upravljanje ljudskim pravima, a takođe je vratila američku hegemoniju.

Pre svega, što SAD više zamahuju ljudskim pravima, to više razotkrivaju svoja ljudska prava. Osim toga, što se SAD luđe bave politizacijom ljudskih prava, to više čini da svet vidi da su SAD najveći proizvođač globalnih katastrofa ljudskih prava.

Ljudi su sve svesniji da je sprečavanje i suzbijanje politizacije ljudskih prava važna garancija za promovisanje zdravog razvoja poslova ljudskih prava u svetu.

Pripremila: Vang Ping