Komentar: Američka zavera da „kontroliše Kinu sa Sinđijangom“ će nesumnjivo propasti

2021-12-23 15:03:45
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kina je nedavno objavila da su SAD uvele nezakonite sankcije četvorici kineskih zvaničnika u vezi sa takozvanim pitanjem ljudskih prava u Sinđijangu u skladu sa svojim domaćim zakonom. Kina je zbog toga odlučila da sprovede recipročne kontramere u skladu sa kineskim Zakonom o sankcijama protiv stranih zemalja. Od sada će se kontramere sprovoditi prema predsedniku Međunarodnog komiteta za verske slobode Nadin Maenze, potpredsedniku te organizacije Nurije Turkele, kao i protiv Anurima Bhargave i Karla Džejmsa Kara.

Čineći to, Kina ne samo da čvrsto čuva nacionalni suverenitet, bezbednost i razvojne interese, već i odlučno brani princip o nemešanju u unutrašnje stvari drugih zemalja i suverena prava, pokazujući jasan stav protiv hegemonizma i politike moći.

Takozvane sankcije koje su SAD uvele kineskom osoblju u potpunosti su zasnovane na lažima i lažnim informacijama. Kina je dugo vremena u više navrata objašnjavala neophodnost preventivnih mera borbe protiv terorizma u Sinđijangu i istinu o prosperitetu i razvoju Sinđijanga. Međutim, američki političari su izmišljali laži zasnovane na političkim zaverama, angažovali „glumce“ i izmišljali seriju farsi o „lažnim ljudskim pravima i istinskoj hegemoniji“ u pokušaju da obuzdaju razvoj i napredak Sinđijanga i ostvare zlokobni cilj „upotrebe Sinđijanga zarad kontrole Kine“.

Činjenica je da su u Sinđijangu muslimani zaštićeni zakonom kada obavljaju normalne verske aktivnosti u džamijama i u svojim domovima. Mnogi ljudi koji su bili u Sinđijangu su videli da se poslednjih godina stanje verskih objekata u Sinđijangu poboljšala. Džamije uglavnom imaju objekte opremljene vodom i strujom, kao i medicinske usluge, elektronske ekrane i klima uređaje, što umnogome olakšava život religioznih ljudi.

Što se tiče pitanja vezanih za Sinđijang, Kina nikada neće dozvoliti da bilo kakve spoljne sile intervenišu. Takozvana šema „upotrebe Sinđijanga zarad kontrole Kine“ osuđena je na propast. SAD moraju što pre da ukinu takozvane sankcije kineskim zvaničnicima i da prestanu da se mešaju u pitanja vezana za Sinđijang, kao i u unutrašnje stvari Kine. Niko ne bi trebalo da potcenjuje odlučnost i volju Kine da zaštiti svoja legitimna prava i interese.

Pripremila: Vang Ping