Komentar: Kineska ekonomija teži napretku uz održavanje stabilnosti

2021-12-16 10:39:12
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Godišnju Centralnu ekonomsku radnu konferenciju spoljni svet smatra krilom kineske ekonomske politike u narednoj godini. „Ekonomski rad u narednoj godini mora težiti napretku uz održavanje stabilnosti“, jasan je zahtev koji je iznet na konfenrenciji. Reč „stabilnost“ je veoma moćna reč, koja postavlja ton i postavlja pravac za ekonomski rad Kine sledeće godine.

U stvari, zahvaljujući „stabilnom“ tonu razvoja, kineska ekonomija je ove godine ostvarila stabilan napredak: u prva tri kvartala, BDP je porastao za 9,8% u odnosu na prethodnu godinu, sa prosečnom stopom rasta od 5,2% tokom dve godine; od januara do oktobra, profit industrijskih preduzeća iznad naznačene veličine širom zemlje povećan je za 42,2% u odnosu na prethodnu godinu; ukupna vrednost uvoza i izvoza u prvih 11 meseci premašila je 3,5 milijardi juana, što je povećanje od 22 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

U prvih 10 meseci otvoreno je 11,33 miliona novih radnih mesta u gradovima i mestima širom zemlje, ispunivši godišnje ciljne zadatke pre roka... Kineski 14. petogodišnji plan postigao je dobar početak, a osnove snažne ekonomske otpornosti i dugoročnog poboljšanja ostaju nepromenjene.

Stalni oporavak kineske ekonomije istakao je njenu ulogu „balansnog kamena“ svetske ekonomije. Strane kompanije koje su mnogo investirale u Kinu imale su mnogo koristi. Pod pandemijom, kinesko tržište, koje prvo kontroliše epidemiju i ostvaruje ekonomski oporavak, pruža retku priliku za globalne investitore. Na sastanku je jasno rečeno da će Kina sledeće godine nastaviti da „proširuje otvaranje na visokom nivou, promoviše institucionalno otvaranje, sprovodi nacionalni tretman preduzeća koja se finansiraju iz inostranstva i privlači više investicija iz multinacionalnih kompanija, ubrzava realizaciju velikih stranih investicionih projekata i promoviše kvalitetan razvoj „Pojasa i puta“.

Pripremila: Vang Ping