Komentar: Šta je prava i dobra demokratija?

2021-12-06 10:25:50
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kineska vlada je 4. decembra objavila belu knjigu o "Demokratiji u Kini", u kojoj su sveobuhvatno predstavljeni kineski demokratski koncepti, institucionalni dizajn i uspešna praksa, i ističe se da su „ljudi gospodari države suština i srž kineske demokratije“.

Praksa narodne demokratije širom Kine je pokazala da postoji mnogo načina da se postigne demokratija, a najpogodniji je najbolji; ključ nedemokratske ili demokratije jedne zemlje leži u tome da li su ljudi zaista gospodari zemlje. Uzmimo izbore, na primer. Izbor poslanika u narodne kongrese na svim nivoima Kine usvaja kombinaciju direktnih i indirektnih izbora. Među njima, poslanike u narodnim kongresima na nivou okruga i opština biraju direktno birači. Trenutno se u Kini održavaju opšti izbori za narodne kongrese na nivou okruga i opština, na kojima učestvuje više od milijardu birača, što ih čini najvećim izborima na svetu.

U Kini se sve glavne zakonodavne odluke donose u skladu sa procedurama, kroz demokratsko razmatranje i kroz naučno i demokratsko donošenje odluka. Na primer, Kina formuliše plan ekonomskog i društvenog razvoja svakih pet godina. Tokom procesa izrade „14. petogodišnjeg plana“ koji je sproveden ove godine, nadležna odeljenja su izdvojila više od 1.000 predloga od oko milion poruka korisnika interneta.

Kao što je istaknuto u beloj knjizi, prava demokratija i dobra demokratija zahtevaju da ljudi budu gospodari zemlje. Narod ima ne samo pravo da glasa, već i pravo da široko učestvuje. Narod može ne samo da izrazi svoje želje, već da ih i efikasno realizuje. Narod ne samo da promoviše razvoj zemlje, nego i deli plodove razvoja. Ankete koje su sprovele zapadne institucije pokazuju da je zadovoljstvo kineskog naroda kineskom vladom i dalje iznad 90 odsto. Ovo je najistinitiji odraz snažne vitalnosti kineske demokratije.

Pripremila: Vang Ping