U susret šestom zasedanju XIX Centralnog komiteta KPK

2021-09-01 17:23:03  | CRI
Share:

piše: Dr Ivona Lađevac, zamenica direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu

Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (CK KPK), kojim je predsedavao generalni sekretar, Si Đinping, doneo je odluku da tokom novembra 2021. godine u Pekingu bude održano Šesto zasedanje XIX CK KPK.

Uzevši u obzir godinu velikog jubileja, godinu u kojoj se obeležava 100 godina od osnivanja Partije, Politbiro Centralnog komiteta će, pored predstavljanja svog izveštaja o radu, posebnu pažnju posvetiti analizi dosadašnjih postignuća, kao i akumuliranih znanja i iskustava KP Kine.

Jednu od posebnih karakteristika KP Kine predstavlja to da se ona od prvog dana svog osnivanja nije promenila u odnosu na svoju prvobitnu težnju i osnivačku misiju da obezbedi uslove za srećan život kineskog naroda, kao i da ga “podmladi”.

Ocena Politbiroa da je Partija predvodila kineski narod u postizanju velikih postignuća sumira velike uspehe kineskog naroda u realizaciji sveobuhvatnih planova koji su zemlju potpuno transformisali i uzdigli u svetskim okvirima. Slikovito rečeno, to što je Partija postigla može se opisati kao “najslavniji ep u istoriji kineske nacije u poslednjih hiljadu godina”. U tom smislu, Politbiro je istakao kao ključno oslanjanje na ostvarene rezultate i višedecenijska iskustva kako bi se do kraja izgradila moderna socijalistička država sa kineskim karakteristikama.

Pregled novih postignuća i istorijskog iskustva akumuliranog tokom stogodišnjih nastojanja Partije potreban je za novi kurs potpune izgradnje moderne socijalističke zemlje i za podržavanje i promociju socijalizma sa kineskim karakteristikama u novoj eri, rečeno je na sastanku.

Podjednako važno za ostvarenje tog cilja jeste i očuvanje autoriteta Centralnog komiteta KPK i njegovog centralizovanog, jedinstvenog rukovodstva, što se najbolje može postići, imajući u vidu njegov lični autoritet, kroz očuvanje osnovne pozicije generalnog sekretara Si Đinpinga u Centralnom komitetu KPK i u celoj Partiji.

I kao što je važno razumevanje istorije Partije i njenih dostignuća, za budućnost je posebno važno imati pravu perspektivu pogleda na svet. Upravo iz tog razloga, Politbiro je podvukao značaj obrazovanja kako bi se obezbedio njegov visok kvalitet na svim nivoima, a posebno najviših nivoa. Cilj države, i o tome će se posebno govoriti na predstojećem Šestom zasedanju, jeste da se, sveobuhvatnom primenom novih razvojnih koncepata, doprinese potpunom razvoju zemlje uz potpunu eliminaciju korupcije. Sledbenici tekovina stogodišnje KPK svojim sveobuhvatnim moralnim, intelektualnim, fizičkim i estetskim osnovama i vrednim duhom obezbediće punu integraciju u novi razvojni obrazac prilagođavajući se zahtevima nove ere.