Komentar: Kako je KPK stvorila čuda u razvoju ljudskih prava?

2021-06-25 11:13:14
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kineska Kancelarija za informisanje Državnog saveta izdala je u četvrtak Belu knjigu o praksi Komunističke partije Kine (KPK) o poštovanju i zaštiti ljudskih prava. Kroz ovu belu knjigu, spoljni svet ne samo da vidi istrajnost i napore KPK-a da unapredi razvoj kineskih ljudskih prava u poslednjih 100 godina, već takođe duboko razume da je vladajuća stranka u Kini osnovna garancija za kontinuirani napredak ljudskih prava u Kini.

Kao što navodi Bela knjiga traženje sreće za kineski narod i podmlađivanje kineske nacije izvorna je težnja i misija kineskih komunista, a takođe je i temelj ideologije ljudskih prava KPK-a. Od svog osnivanja, KPK je insistirala na stavljanju ljudi na prvo mesto i integracije univerzalnog principa ljudskih prava sa kineskom stvarnošću. Insistirala je da su pravo na opstanak i razvoj prva osnovna ljudska prava, srećan život ljudi je najveće ljudsko pravo i promocija svestranog razvoja ljudi. Neprekidno je poboljšavala osećaj dobitka, sreće i bezbednosti kod narod, uspešno se kretajući putem socijalističkog razvoja ljudskih prava sa kineskim karakteristikama.

„Poštovanje i zaštita ljudskih prava“ nisu samo zapisana u Statutu KPK-a, već su uključeni u Ustav i postali su važan princip nacionalnog upravljanja. U kineskim razvojnim strategijama i planovima u svim fazama, promovisanje razvoja ljudskih prava bilo je jedan od važnih ciljeva društvenog i ekonomskog razvoja zemlje i neprekidno se promoviše.

U Kini „ljudska prava“ nikako nisu apstraktan politički pojam, već stvarno postojanje koje svaki Kinez može lično da opazi.

Uzimajući za primer uklanjanja siromaštva, od 2012. do kraja 2020. godine, pod vođstvom KPK-a, Kina je izvukla svih 98,99 miliona pripadnika seoskog stanovništva iz siromaštva, stvarajući novo čudo u zaštiti ljudskih prava u svetu i postižući cilj smanjenja siromaštva iz Agende održivog razvoja UN-a do 2030. godine, 10 godina pre planiranog roka i doprinela je više od 70 odsto globalnom siromaštvu.

KPK je uspešno krenula putem razvoja ljudskih prava koji odgovara kineskim nacionalnim uslovima. To u potpunosti dokazuje da Zapad ne bi smeo da monopolizuje definiciju ljudskih prava.

Pripremila: Vang Ping