Komentar: Sporazum o ulaganju između EU i Kine ne smeju zloupotrebljavati pojedini zapadni političari

2021-03-26 19:20:00
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Pre nekoliko dana, Kina se brzo suprotstavila takozvanim sankcijama koje je EU uvela na osnovu neistina u vezi sa Sinđijangom. To je naljutilo neke evropske političare. Evropski parlament nedavno je otkazao konferenciju o pregledu Sporazuma o ulaganju između Kine i EU u pokušaju da izvrši pritisak na Kinu.

Sporazum o ulaganju između EU i Kine ne može biti sredstvo za određene zapadne političare. S tim u vezi, evropska strana mora prepoznati:

Prvo, Sporazum o ulaganju između Kine i EU u interesu je obe strane, a obema stranama je korisno da dalje šire svoja tržišta i proširuju investicije, a to nikako nije „poklon“ EU Kini.

Drugo, ukoliko se sporazum o ulaganju između Kine i EU trenutno suočava sa preprekama, onda su stvarne prepreke one antikineske snage koje namerno podrivaju uzajamno-korisnu saradnju između Kine i Evrope.

Izuzetne karakteristike Sporazuma su ravnoteža, visok standard, uzajamna korist. Obe strane su preuzele obaveze o pristupu tržištu na visokom nivou i uzajamno su korisne, a sva pravila se primenjuju u oba smera. Ovo će stvoriti jednake uslove za preduzeća, što će doneti korist kineskim i evropskim preduzećima, pa čak i globalnim preduzećima.

Danas su neki evropski političari politizovali ekonomska i trgovinska pitanja zbog ličnih interesa i postavili prepreke unapređenju Sporazuma, što će sigurno naštetiti interesima evropskih kompanija i ljudi. Prema zvaničnim kineskim vestima, pregovaračko odeljenje Kina-EU trenutno obavlja neophodne pravne preglede u vezi sa sporazumom o ulaganju između Kine i EU. Nadamo se pronicljive da ljude na evropskoj strani neće kidnapovati mala grupa antikineskih snaga, polazeći od sopstvenih interesa u EU. Nadamo se da će se osloboditi ideoloških predrasuda, da neće podleći spoljnom pritisku, zaustaviti sankcije protiv Kine na osnovu laži i unaprediti sporazum o ulaganju Kina-EU, kao i stvoriti povoljne uslove za razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa između Kine i EU.

Pripremila: Vang Ping