Komentar: Praksa samozapošljavanja ljudi iz Sinđijanga korak je napred u ljudskim pravima

2021-03-25 17:51:46
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kineski univerzitet Đinan juče je objavio „ ‚Prinudni rad ‛ ili ‚U potrazi za boljim životom ‛ : Izveštaj o istrazi o radu radnika iz Sinđijanga u matičnom delu Kine“. Ovo je rezultat istraživanja koji je istraživač dobio nakon istrage pet preduzeća koja zapošljavaju radnike etničkih manjina u Sinđijangu i intervjuisanja 70 radnika etničkih manjina u Sinđijangu. Izveštaj pokazuje da je odlazak na posao dobrovoljan izbor ljudi iz Sinđijanga, a takođe je i njihova praksa da teže za boljim životom. Ne postoji ništa poput „prisilnog rada“ o kome neke zapadne zemlje klevetaju.

U prošlosti, u Sinđijangu su se često događali nasilni teroristički napadi, zajedno sa uticajem istorijskih i prirodnih faktora, njegov razvoj relativno zaostaje. U tom cilju, kineska vlada je usvojila niz lokalnih politika za promovisanje društvene stabilnosti, ekonomskog razvoja i poboljšanja sredstava za život i efikasno zaštitila osnovna prava ljudi svih etničkih grupa u Sinđijangu. Među njima, politika garancije zapošljavanja igrala je važnu ulogu u pomaganju ljudima iz Sinđijanga da izađu iz siromaštva. U Sinđijangu nije bilo nasilnih incidenata četiri godine zaredom. Od 2010. do 2018. populacija Ujgura porasla je sa 10,17 miliona na 12,71 miliona, što je povećanje od 25 odsto. Francuski pisac Maksim Vivas boravio je u Sinđijangu, rekavši da je video džamiju u Kašgaru sa kapacitetom od 10.000 ljudi, kuvare koji pripremaju muslimansku hranu u drugim delovima Sinđijanga i uverio se da je ujgurska kultura sveprisutna.

Činjenica da je Sinđijang prosperitetan i stabilan pokazuje da su takozvane sankcije koje su Evropa, SAD i UK uvele na osnovu takozvanog pitanja ljudskih prava Sinđijanga ružna politička farsa. Njihova svrha je da oduzmu ljudima u Sinđijangu pravo da teže za boljim životom i da uspore razvoj Kine.

Pripremila: Vang Ping