Komentar: Kroz dva godišnja zasedanja razume se snaga kineske socijalističke demokratije

2021-03-11 16:11:51
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Dva godišnja zasedanja u Kini nisu samo putokaz za međunarodnu zajednicu da obrati pažnju na smer kineske politike, već i važan prozor za svet da posmatra kinesku demokratsku praksu. Tokom dva godišnja zasedanja, skoro 3.000 narodnih poslanika Svekineskog narodnog kongresa i više od 2.000 političkih savetnika Svekineskog narodnog političkog konsultativnog saveta okupili su se u Pekingu kako bi razgovarali i razmotrili kineske planove ekonomskog i društvenog razvoja za narednih 5 ili 15 godina i druge glavne predloge, koji su još jednom pokazali vitalnost kineske demokratije.

Kakva je demokratija dobra demokratija - ovo pitanje se uvek postavljalo tokom razvoja društva. Veliki broj činjenica dokazao je da je samo demokratski sistem, ukorenjen u tlu zemlje i koji odgovara nacionalnim uslovima zemlje najpouzdaniji i najefikasniji.

Ako se dva godišnja zasedanja koriste kao uzorak za analizu kineske demokratske politike, otkrićemo da je socijalistička demokratija sa kineskim karakteristikama sa ljudima kao gospodarima zemlje igrala važnu ulogu u modernizaciji kineskog sistema upravljanja.

Politički savetnici iz širokog kruga, sa širokim spektrom društvenih uloga koji predstavljaju 1,4 milijarde Kineza, uključuju zvaničnike, preduzetnike, ljude iz naučnih i tehnoloških i obrazovnih krugova, kao i radnike i poljoprivrednike. Ovo garantuje da se brige svih slojeva kineskog društva mogu dovesti do najvažnije platforme za nacionalnu političku diskusiju, utičući i promovišući nacionalno odlučivanje.

Vredi napomenuti da je demokratija u kineskom stilu neka vrsta „demokratije punog procesa“. Sve glavne zakonodavne odluke donose se naučnim i demokratskim odlučivanjem u skladu sa procedurama i demokratskim promišljanjima. Dva godišnja zasedanja definitivno nisu „gumeni pečat“ kako kažu neki ljudi sa Zapada, već istinski odraz javnog mnjenja i konsenzusa. „Socijalistička demokratija“ razlikuje demokratiju sa kineskim karakteristikama od zapadne buržoaske demokratije. Socijalistička demokratija sa kineskim karakteristikama je pod vođstvom vladajuće partije u Kini, kroz različite institucionalne aranžmane za izgradnju konsenzusa i formiranje volje i delovanja zemlje, kako bi se postigao osnovni cilj služenja interesima naroda.

Mnogi u svetu su se čudili kako Kina može da stvori „dva čuda“ brzog ekonomskog razvoja i dugoročne društvene stabilnosti. Socijalistička demokratija sa kineskim karakteristikama jasno daje jedan od važnih odgovora.

Ovaj socijalistički demokratski politički sistem koji oličava volju naroda, štiti prava i interese ljudi, koji dobijaju podršku naroda, jeste poverenje kineskog razvoja, takođe proširuje put čovečanstva da sledi demokratske ideale i doprinosi kineska mudrost prema napretku političke civilizacije čovečanstva.

Pripremila: Vang Ping